| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I

 


 

Gurholt/Elverhøy

 

 

Ifølge Bakken ble Elverhøy bygget til Daniel Pedersen og familien på grunn av oppdemmingen av Gorningen i 1919

 

 

 

Bosatt her fra 1919 til 1946

 

Daniel Pedersen f. 1859 fra Gjerpen giftet seg 1. gang i Siljan i 1888 med Gunhild Marie Andersdatter f. 1860 fra Afsøla u/Sølland. De bodde i Gjerpen og Gunhild Marie døde på Glenna i Gjerpen i 1894. Daniel giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1906 med Oline Marie Pedersdatter f. 1875 fra Gjerpen. De bodde i Gjerpen noen år før de kom til Siljan. De kom fra Kleven i Gjerpen til Søndre Kjølnes i Siljan. De flyttet fra Søndre Kjølnes i 1919 p.g.a. oppdemming av Gorningen. De flyttet da til Elverhøy der de ble boende. Oline Marie døde på Elverhøy i 1925. Daniel døde i 1944.

 

Se Gurholt/Kjølnes-Søndre Bnr.4

 

 

 

Bosatt her fra 1946 til 1951

 

Torkel Elverhøy f. 1911 var sønn av overnevnte Daniel Pedersen. Torkel overtok, ifølge Bakken, eiendommen Elverhøy etter sine foreldre fra 1946 til 1951. Han giftet seg i 1957 og bodde senere i Solum.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt her fra 1951 til 1956

 

Leiv Rød f. 1923 og konen Hjørdis Høiseth f. 1925 hadde ifølge Bakken eiendommen Elverhøy fra 1951 til 1956.

 

Se under hans far på Rød

 

 

 

Bosatt her fra 1956

 

Daniel Natland f. 1910 var gift med Pauline Grandalen f. 1926. De fikk en datter i Stavanger i 1954 som ble gift i Siljan. De overtok, ifølge Bakken, eiendommen Elverhøy i 1956. Pauline døde i Siljan i 1968 og Daniel i 1996.

 

Barn:

Synnøve Natland f. 1947

Olav Johan Natland f. 1951 d. 2000

Astrid Natland f. 1954

 

Familieark