| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814


 

Viken/skog – Gnr.25 Bnr.4

 

 

 

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 545 den 09.10.1873, hvorved utskilt Viken løpenummer 545b – senere Bnr.5, som brukes av Nils Nilsen, Viken løpenummer 545c – senere Bnr.6, som brukes av Jacob Nilsen (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 545d- senere Bnr.3. Tinglyst 01.11.1873.

 

Den resterende delen ble Viken/skog – løpenummer 545a – senere Bnr.4

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.4 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.4 - Viken (skog) - 0 mark 66 øre - F. M. Treschow

 

 

Manntall for Viken