| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

Austad/Austadsæterstykke og skogstykke Aarholt – Gnr.29 Bnr.21

 

 

Skogseiendommen Austad/Austadsæterstykke og skogstykke Aarholt Bnr.21 ble utskilt fra Austad Bnr.9 i 1909:

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 18.09.1909, hvorved utskilt Austad/Austadsæterstykke og skogstykke Aarholt Bnr.21. Tinglyst 17.11.1909

 

Skjøte på Austad/Austadsæterstykke og skogstykke Aarholt Bnr.21 fra de selvskiftende arvingene i Erik H Austads og hustrus dødsbo til Kristian E Kiste for kr. 3000 osv. Datert 12.08.1911, tinglyst 16.08.1911

 

Skjøte på Austad/Aarholt Bnr.21 m.m fra Kristian Austad Kiste f. 28.04.1865 til sønnen Ernst Kiste f. 11.03.1894 for kr. 21 550, hvorav for løsøre kr. 6550. Datert 21.08.1951

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.21 - Austadsæterstykket og skogstykket Aarholt - 0 mark 54 øre - Ernst Kiste 

 

 

 

 

Manntall for Austad