| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Nordre/Modalen – Gnr.30 Bnr.2

 

Se Modalen før 1814

 

 

Modalen var frem til 1873 en husmannsplass u/Kiste Nordre. Fra ca 1830 var plassen delt i to med to husmenn.

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Kiste Nordre - løpenummer 557 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 557c og 558d – senere Bnr.2 som brukes av Ole Andersen.

Kiste Nordre/Modalen Bnr.3 ble sammenføyd med Kiste Nordre/Modalen Bnr.2 i 1894 som Kiste Nordre/Modalen Bnr.2. Tinglyst 04.10.1894

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Kiste Nordre - løpenummer 558 den 15.10.1873, hvorved utskilt Kiste Nordre/en del av Modalen - løpenummer 558e – senere Bnr.3 som brukes av Ole Olsen.

Kiste Nordre/Modalen Bnr.3 ble sammenføyd med Kiste Nordre/Modalen Bnr.2 i 1894 som Kiste Nordre/Modalen Bnr.2. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Nordre Gnr.30

Bnr.2 – Modalen – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Nordre Gnr.30

Bnr.2 – Modalen - 0 mark 48 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Nordre

 

 

Fra ca 1830 var det to husmenn på Modalen.

 

 

Del 1

 

Bosatt/Bruker her fra 1812 til 1853 (Maren til 1870)

 

Kristen Evensen f. 1789 var sønn av Even Nilsen som var den første husmannen på Modalen. Kristen giftet seg 1. gang i 1812 med Inger Jørgensdatter f. 1779 fra Gonsholt. Kristen sin far døde som husmann på Modalen i 1812 og Kristen overtok som husmann etter han. Fra ca 1830 ble det to husmenn på Modalen. Inger døde på Modalen i 1840. Kristen giftet seg 2. gang i 1842 med enken Maren Mathiasdatter f. 1789. Kristen døde på Modalen i 1853. Maren bodde som føderådskone på Modalen hos sin datter fra et tidligere ekteskap, Anne Helvig Nilsdatter og hennes mann i 1865. Maren døde der i 1870.

 

Kristen Evensen og Inger Jørgensdatter sine barn:

Even Kristensen f. 1814 d. 1814

Kirstine Kristensdatter f. 1815 d. 1831

Jørgen Kristensen f. 1819 d. 1819

Dorte Kristensdatter f. 1820 d. 1879

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1850 til 1894

 

Ole Andersen f. 1825 var fra Hedrum og giftet seg i Siljan i 1850 med Anne Helvig Nilsdatter f. 1824. Hun var fra Modalen. Hennes mor var bosatt på Modalen da hun giftet seg med overnevnte Kristen Evensen. Ole og Anne Helvig ble bosatt på Modalen. Hans kones stefar døde i 1853 og Ole overtok som husmann etter han. I 1865 var Anne Helvig sin mor bosatt hos dem. Hun døde der i 1870. Det var to husmannsplasser på Modalen ca 1830. Anne Helvig døde på Modalen i 1884. Modalen skal ha blitt nedlagt i 1894. Ole døde på Kiste i 1900.

 

Barn:

Anders Olsen f. 1850 d. 1852

Maren Olsdatter f. 1852

Gunhild Olsdatter f. 1854 d. 1856

Gunhild Olsdatter f. 1857 d. 1864

Anders Martin Olsen f. 1860 d. 1941

Nils Olsen f. 1863

Ole Kristian Olsen f. 1865 d. 1867

Gunelia Olsdatter f. 1869

 

Familieark

 

 

 

Del 2

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1830 til 1868

 

Ole Olsen f. 1803 var født i Siljan av ugifte foreldre. Hans far kom fra Bjørndalen u/Island. Hans mor ble gift og kom til Haugen u/Høiseth. Ole bodde på Haugen da han giftet seg i Siljan i 1826 med Berte Marie Sørensdatter f. 1806 fra Moholt. De døpte et barn bosatt på Moholt i 1826 og som inderster (leieboere) på ”Øen” (Gorningøya) i 1828. Fra 1830 nevnes de som husmenn på Modalen. Berte Marie døde på Modalen i 1866. Ole reiste som enkemann i 1868 til Amerika. Hans sønn, Ole Olsen, og hans familie kom da tilbake til Modalen.

 

Barn:

Gunhild Maria Olsdatter f. 1826

Ingeborg Olsdatter f. 1828

Helvig Olsdatter f. 1830

Ole Olsen f. 1833

Søren Olsen f. 1835

Jacob Olsen f. 1838

Anne Marie Olsdatter f. 1843

Daniel Olsen f. 1845

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1858 til 1860 og fra 1868 til etter 1875

 

Ole Olsen f. 1833 var sønn av overnevnte Ole Olsen. Ole ble far til et uekte barn i 1856 med Anne Hansdatter f. 1833 fra Bakkane. Han giftet seg i Hedrum i 1858 med Gunhild Marie Larsdatter f. 1834 fra Ragnhildrød i Hedrum. De bodde hos hans foreldre på Modalen da de døpte barn i 1858 og 1860. Fra 1861 døpte de barn bosatt i Larvik. De nevnes der i 1865. De døpte sitt siste barn i Larvik i 1868 og fra 1870 døpte de barn bosatt på Modalen igjen. De kom nok dit i 1868 da hans far reiste til Amerika. Ole og Anne døpte barn der til og med 1874 og nevnes der i 1875 tellingen. Det er uvisst hvor lenge de bodde der. Modalen skal ha blitt nedlagt som husmannsplass i 1894.

 

Ole Olsen og Anne Hansdatter sitt uekte barn:

Berte Helene Olsdatter f. 1856

 

Ole Olsen og Gunhild Marie Larsdatter sina barn:

Ole Martin Olsen f. 1858 d. 1955

Hans Jacob Olsen f. 1860

Lauritz Sigvard Olsen f. 1861

Lars Bernard Olsen f. 1864

Gustav Oluf Olsen f. 1865

Johan Ingvard Olsen f. 1868

Berte Lovise Olsdatter f. 1870

Maren Gunelia Olsdatter f. 1872

Hilda Marie Olsdatter f. 1874

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som nevnes på Modalen

 

 

Nevnt her i 1833

 

Jacob Pedersen f. 1796 og Birgitte Hansdatter f. 1804 døpte et barn i 1833 bosatt på Modalen.

 

Se Prestjordet u/Gonsholt

 

 

 

Nevnt her i 1848

 

Jacob Jonsen f. 1819 og Karen Pedersdatter f. 1821 døpte et barn i 1848 bosatt på Modalen.

 

Se Moholt Verk

 

 

 

Nevnt her i 1850

 

Gunhild Nilsdatter f. 1826 ble mor til et uekte barn i 1850. Barnets far var Jon Isaksen f. 1829.

 

Se under morens far på Teie u/Kiste Søndre

 

 

 

Nevnt her i 1859

 

Nikolai Hansen f. ca 1830 og Sørine Andersdatter f. ca 1835 døpte et uekte barn bosatt på Modalen i Siljan i 1859. I kirkeboken står de som omreisende.

 

Deres uekte barn:

Andreas Nikolaisen f. 1859

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1868

 

Hans Abraham Andreassen f. 1846 og Ingeborg Maria Kristoffersdatter f. ca 1845 døpte et uekte barn bosatt på Modalen i 1868.

 

Se Grorudplassen u/Grorud

 

 

 

Nevnt her i 1871

 

Olufine Marie Olsdatter f. 1871 døde bare 8 dagen gammel på Modalen. Hun var et uekte barn som hadde blitt hjemmedøpt og foreldrene navn nevnes ikke ved begravelsen.

 

Familieark

 

 

 

 

 

Modalen skal ha blitt nedlagt som husmannsplass i 1894 og nevnes ikke i folketellingene etter dette.