| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ ETTER 1814


 

Sørbø-Hagen/Heimholt Gnr.18 Bnr.10

 

 

Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 ble i 1935 utskilt fra Sørbø/Hagen Bnr.8:

Skyldelingsforretning avholdt paa Sørbø/Hagen Bnr.8 den 30.03.1935, hvorved er utskilt Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10. Tingl. 15.04.1935

 

Johannes Udbjørg kjøpte i 1940 Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 med flere bruk på auksjon:

Auksjonskjøte paa Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 og flere bruk til Johannes Udbjørg f. 02.07.1879 for kr. 7000. Datert 13.06.1940

 

Johannes Udbjørg solgte i 1942 Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 med flere bruk til Harry Tufte:

Skjøte paa Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 m.m. fra Johannes Udbjørg f. 02.07.1879 til Harry Tufte f. 11.02.1920 for kr. 8300. Datert 05.10.1942

 

Harry Tufte solgte i 1946 Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 med flere bruk til Simon Torjusrød:

Skjøte paa Sørbø-Hagen/Heimholt Bnr.10 m.m. fra Harry Tufte f. 11.02.1920 til Simon Torjusrød f. 11.04.1915 for kr. 16 000, hvorav kr. 4000 for løsøre. Datert 14.02.1946

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sørbø Gnr.18 

Bnr.10 - Heimholt - 0 mark 30 øre - Simon Torjusrød