| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814


 

 

Hogstad Øvre/Ringstad Gnr.7 Bnr.12

 

 

(Senere adresse: Grorudveien 59)

 

Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.7 i 1937. Anders Pedersen på Hogstad Nedre eide på denne tiden Hogstad Øvre Bnr.7. Anders Pedersen skjøtet samme året Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12 til sin søsters mann, Kristian Eidet.

 

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre Bnr.7 den 03.04.1937, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Ringstad Bnr.12. 

 

Skjøte fra Anders P Hogstad f. 23.01.1897 til Kristian A Eidet f. 16.09.1906 for kr.1200. Datert 08.08.1937

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.12 - Ringstad - 0 mark 06 øre - Kristian A. Eidet 

 

 

 

 

Bosatt her fra 1937

 

Kristian Eidet f.1906 fra Eidet i Siljan ble gift med Lilli Hogstad f. 1910 fra Hogstad Nedre. De overtok i 1937 Hogstad Øvre Bnr. 12 (Ringstad) fra Lilli sin bror Anders Pedersen Hogstad. Plassen Ringstad Bnr.12 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.7, som da var eid av Anders Pedersen Hogstad. Kristian og Lilli nevnes der også under matrikkelen i 1950. Han døde i 1986 og hun i 1997.

 

Barn:

Reidun Eidet f. 1935

Astrid Eidet f. 1942

 

Familieark