| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Neset ytre – Gnr.34

 

Neset lå på halvøy nord i Farris. Gården grenser mot Moholt i vest og Auen i nord.

 

Se Neset før 1814

 

 

Kongen eide Neset i 1814.

 

 

Manntall for Neset

 

 

 

(Med Neset/skog Bnr.2)

 

Litt om eierskapet:

Skyld totalt 1 hud

Grevskapet kjøpte Neset i 1764. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. ”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Neset, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

Bygselsbrev fra Michael Treschow til Arve Kjeldsen på Neset. Datert 18.12.1842, tinglyst 11.01.1843

 

Matrikkelen 1838

Næs yttre matrikkelnr.188 (gammelt matrikkelnummer 169)

Løpenummer 568 - Næs yttre - skyld 1 hud - oppsittere Arve Kjeldsen 

 

 

 

 

Neset/innmarken Bnr.1

 

Neset - løpenummer 568 – Bnr.1

Skylldelingsforretning avholdt på Yttre Neset - løpenummer 568– Bnr.1 , hvorved utskilt Neset/Skogen Bnr.2. Den gjenværende delen ble Neset/innmarken Bnr.1. Datert 08.06.1891, tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Neset Gnr.34

Bnr.1 - Neset ytre (indmark) - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Neset Gnr.34

Bnr.1 - Neset ytre (innmark) - 1 mark 90 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1802 til 1853

 

Kjell Arvesen f. 1764 fra Austad giftet seg i 1801 med Kirsten Pedersdatter f. 1772 fra Kvisla. De nevnes som inderster/leieboere i 1801. De kom så til Neset fikk bygselen der i 1802. Kjell og Kirsten døde begge på Neset i 1853.

 

Se Neset før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1842 til 1891

 

Arve Kjellsen f. 1811 var sønn av overnevnte Kjell Arvesen. Arve giftet seg i 1842 med Inger Marie Nilsdatter f. 1817 fra Sikane u/Kiste Søndre. De ble bosatt hos hans foreldre på Neset og Arve overtok i desember samme året bygselen på gården. Begge foreldrene hans døde på Neset i 1853. Arve døde på Neset i 1883. Inger Marie satt med bygselen/åremålet på Neset til hun døde der i 1891.

 

Barn:

Karen Marie Arvesdatter f. 1843 d. 1853

Kjell Arvesen f. 1844 d. 1853

Eli Arvesdatter f. 1846 d. 1876

Ingeborg Arvesdatter f. 1847 d. 1909

Oline Arvesdatter f. 1849 d. 1853

Jens Arvesen f. 1851 d. 1853

Karen Kirstine Arvesdatter f. 1854 d. 1875

Nils Kristian Arvesen f. 1856 d. 1942

Oline Arvesdatter f. 1858 f. 1929

Karen Petrea Arvesdatter f. 1859

Gunelia Arvesdatter f. 1862

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1892 til 1942

 

Nils Kristian Arvesen f. 1856 var sønn av overnevnte Arve Kjellsen. Han skrev seg bare nok bare som Kristian. Han giftet seg i 1892 med Berte Jansdatter f. 1850 fra Kjølnes u/Gurholt. De overtok bygselen på Neset. Hans mor overtok bygselen etter at faren døde i 1883 og hun døde i 1891. Kristian bodde der med familien og tok også vare på noen søsken. De fikk ingen egne barn. I 1910 bodde en liten gutt, Hagbart Kristiansen f. 1897 fra Naphaugrønningen, som tjenestegutt hos dem. Det var han som siden overtar bygselen etter dem, så de har nok hatt en nær relasjon. Han kan ha vært som et pleiebarn/fosterbarn og regne. Berte døde på Neset i 1913. Kristian satt med bygselen på Neset til 1937 da denne Hagbart overtok. Kristian døde på Neset i 1942.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1937 til 1968

 

Hagbart Nilsen/Kristiansen f. 1897 var fra Naphaugrønningen. Hans far het Nils Kristian, så han patronymikon burde være Nilsen, men han skrev seg som Kristiansen og senere Neset eller Nesset. (Hans far skrev seg nok også bare som Kristian.) Hagbart bodde på Neset som tjenestegutt i 1910. Hans mor døde i 1900 og hans far flyttet til datteren i Gjerpen og nevnes der i 1910. Hagbart giftet seg med Anne Kaasa f. 1893 fra Lunde i Telemark. Han overtok bygselen på Neset i 1937. Han overtok den da etter Kristian Arvesen som han bodde hos i 1910, så de har nok hatt en nær relasjon. Han kan ha vært som et pleiebarn/fosterbarn og regne. Anne døde på Neset i 1959. Ifølge Bakken så flyttet Hagbart i 1968 til Nygård og Neset ble liggende øde. Det passer jo bra med at sønnen Olaf Ingvald overtok Nygård dette året.

 

Barn:

Borghild Helene Neset f. 1931 d. 1999

Olaf Ingvald Neset f. 1932

 

Familieark

 

 

 

Neset ble nå liggende øde