| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.2

 

 

Løvenskiold overtok i 1823 Øverbø/skog - løpenummer 529b– senere Bnr.2 etter et makeskifte med Mikkel Mikkelsen Øverbø. Mikkel Mikkelsen overtok Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5:

Makeskifte hvorved Statraad Løvenskiold overdrar blant annet Sørbø løpenummer 527b - senere Bnr.5 til Mikkel Mikkelsen Øverbø. Datert og tingl. 18.01.1823

Makeskifte imellom statsraad Løvenskiold og Michel Michelsen der Løvenskiold overtok Øverbø/skog - løpenummer 529b– senere Bnr.2. Tinglyst 18.01.1823

 

Matrikkelen 1838

Øverbø matrikkelnr. 173 (gammelt matrikkelnummer 146)

Løpenummer 529b – Et Skougstykke – skyld 3 skinn - oppsitter Fossums Jernverk

 

Siljan 1846

Et skovstykke i Øverbøeskov

tilhørende F. Jernværk

Mtr.No 173 Løbe.No. 529b

 

Siljan 1865

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0092 001 øvre Øverbøe 529b 0

Merknad: (S/L: 253/12) Et Skovstykke. Ingen Folk Fæ eller Udsæd

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 blant annet Øverbø/skog Bnr.2 til Treschow:

Skjøte på Øverbø/skog Bnr.2 med flere bruk fra kemmerherre Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.2 – Skog – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                        

Bnr.2- Skog - 0 mark 74 øre - F. M. Treschow        

 

 

 

 

Manntall for Øverbø