| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/nordre – Gnr.31 Bnr.21

 

Senere adresse Kisteveien 150

 

Kiste Søndre/Nordre (innmark) Bnr.21 ble i 1888 utskilt fra Kiste Nordre Bnr.4:

Treschow avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og skilte ut blant annet ut en part som brukes av Arne Pedersen ble Kiste Søndre Bnr.21. Tinglyst 01.11.1888

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 den 26.08.1891, hvorved eiendommen Kiste Søndre Bnr.23 ble utskilt. Tinglyst 11.09.1891

Treschow solgte i 1894 Kiste Søndre/Nordre (innmark) Bnr.21 til Arne Pedersen som brukte gården:

Skjøte på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 fra Treschow til Arne Pedersen for kr. 6800 hvorhos sælgeren har forbeholdt seg tomt og adkomstvei til vannfaldene i Kistefossen, tømmerlegger, jagtrett osv. Datert 20.07.1894, tinglyst 04.08.1894

 

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 den 21.07.1914, hvorved utskilt Kiste Søndre/Kiste Kraftstation Bnr.25. Tinglyst 25.07.1914.

 

Enken etter Arne Pedersen solgte i 1918 gården til sønnene Ole og Arne:

Skjøte på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 fra Arne Pedersens enke, Andrea Kiste, til sønnene Ole Arnesen og Arne Arnesen for kr. 15 000. Datert 31.12.1917, tinglyst 13.03.1918

 

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 den 07.07.1925, hvorved til Tor Berg er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Landhandel Bnr.29. Tinglyst 15.07.1925

 

Skylldelingsforretning avholdt på Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 den 07.06.1950, hvorved til Bernhard Seierstad og Bernhard Kiste er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Trahaug Bnr.36.

 

Ole og Arne Arnesen solgte i 1954 gården til Arne Arnesen sin sønn Arne Kiste jr.:

Skjøte på Kiste Søndre/Nordre (indmark) Bnr.21 fra Ole Arnesen Kiste f. 20.01 1976 og Arne Arnesen Kiste f. 20.02.1888 til Arne Kiste jr. f. 24.07.1914 for kr. 22 000 hvorav for løsøre kr. 7000 og føderåd kr. 9000. Datert 25.04.1954

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.21 – Kiste søndre og nordre (indmark) – eier/bruker Arne Pedersen

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.21 - Kiste søndre og nordre (innmark) - 2 mark 95 øre - Ole Arnesen og Arne Arnesen 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1888 til 1903 (Lina Andrea til 1924)

 

Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre og Kiste Søndre i 1880 og 1888 avholdt han i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (innmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og der han, blant annet, skilte ut den parten som ble brukt av Arne Pedersen som Kiste Søndre (innmark) Bnr.21. Arne Pedersen f. 1824 var nå gift for 2. gang med Lina Andrea Olsdatter f.1847. Arne kjøpte eiendommen Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 av Treschow i 1894. Familien nevnes på Kiste Søndre Bnr.21 i 1900. Arne døde der i 1903. (Lina) Andrea stod selv som bruker av gården på Kiste Søndre Bnr.21 i 1910. Tre av barna hjalp henne med gården og sønnen Ole stod som gårdsbestyrer. Hun solgte i 1918 Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 til sønnene Ole og Arne. Lina Andrea døde på Kiste Søndre i 1924. (Se tidligere nevne på Kiste Søndre løpenummer 560)

 

Se Kiste Søndre løpenummer 560

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1914 til 1956 (Johanne Marie døde i 1978)

 

Arne Arnesen f. 1888 var sønn av overnevnte Arne Pedersen. Arne giftet seg i Skien i 1914 med Johanne Marie Bernhardsdatter f. 1893. Hun var født i Hedrum, men hennes foreldre kom til Kiste i Siljan. De ble bosatt på Kiste Søndre. Hans mor solgte i 1918 Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 til sønnene Ole og Arne. Hans bror Ole og Arne solgte i 1954 gården til Arne Arnesen sin sønn Arne. Arne døde i 1956. Johanne Marie døde i 1978.

 

Barn:

Arne Kiste f. 1914 d. 1970

Bernard Kiste f. 1917 d. 1954

Anna Borghild Sibylla Kiste f. 1919 d. 2004

Odd Kiste f. 1925 d. 1988

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1914 til 1968

 

Ole Arnesen f. 1876 var bror av overnevnte Arne Arnesen. Hans mor solgte i 1918 Kiste Søndre/Nordre Bnr.21 til sønnene Ole og Arne. Hans bror Arne og Ole solgte i 1954 gården til Arne Arnesen sin sønn Arne. Ole døde ugift i Siljan i 1968.

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1954

 

Arne Kiste f. 1914 var sønn av overnevnte Arne Arnesen. Han giftet seg i 1943 med Aslaug Ibsen f. 1916. Ole og hans bror Arne Arnesen solgte i 1954 gården til Arne sin sønn Arne. Arne døde i Siljan 1970. Aslaug døde i Siljan i 2009.

 

Barn:

Arne Torstein Kiste f. 1946

Jorunn Kiste f. 1950

Eigil Kiste f. 1956

 

Familieark