| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Skogli Gnr.17 Bnr.21

 

Senere adresse: Slemdalsvegen 7

 

Torsholt/Skogli Bnr.21 ble i 1945 skilt ut fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 og solgt fra Johannes Rød til Sigmund Austad:

Skylddelingsforretning avholt den 05.10.1945 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Sigmund Austad er ustkilt Torsholt/Skogli Bnr.21.

Skjøte på Torsholt/Skogli Bnr.21 fra Johs. Rød f. 27.06.1900 til Sigmund Austad f. 24.06.1909 for kr. 400 med div. forbehold. Datert 05.01.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.21 – Skogli - 0 mark 03 øre - Sigmund Austad

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1945

 

Sigmund Austad f. 1909 fra Siljan giftet seg med Anna Marie Bakkane f. 1912 fra Bakkane på Torsholt. Torsholt/Skogli Bnr.21 ble i 1945 skilt ut fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 og solgt fra Johannes Rød til Sigmund Austad. Sigmund døde i Siljan i 1984. Anna Marie døde i 2005.

 

Familieark