| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/skog – Gnr.23 Bnr.9

 

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9 fra Gurholt løpenummer 541:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 541 den 29.04.1869, hvorved utskilt Gurholt/Nord Kjølnes - løpenummer 541b (540e, 542b), Gurholt/Hagen – løpenummer 541c (540f, 542c), Gurholt/Haugen – løpenummer 541d (542d) senere Bnr.10. Tinglyst 30.08.1869.

 

Den resterende delen ble Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9.

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt/skogen løpenummer 541a – senere Bnr.9 fra 11.09.1873 til 15.10.1873, hvorved utskilt Gurholt/Åsen løpenummer 541e – senere Bnr.11. Tinglyst 01.11.1873

Gurholt/skogen Bnr.9 ble i 1894 sammenføyd med Gurholt/skog Bnr.1. Tinglyst 04.04.1894

 

 

Manntall for Gurholt