| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Sigrønningen – Gnr.31 Bnr.5

 

 

Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 559e og 560e – senere Bnr.5 ble i 1869 utskilt fra Kiste Søndre - løpenummer 559 og 560:

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved blant annet ble utskilt Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 559e.

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved blant annet ble utskilt Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 560e.

 

I 1880 ble flere bruk fra Kiste Nordre og Kiste Søndre sammenføyd med Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b. Blant annet Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 559e og 560e – senere Bnr.5.

Se videre på Kiste Søndre/Holtsrønningen Bnr.4

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Ole Nilsen f. 1836 var sønn av Nils Jensen på Sikane. Ole giftet seg i Kvelde i 1866 med Anne Severine Mikkelsdatter f. 1839 fra Todal u/Hustuft i Hedrum. De døpte barn i Larvik i 1868 og 1872. Familien flyttet til Siljan fra Larvik i 1875 og nevnes dette året som leilendinger på Sigrønningen u/Kiste Søndre. De nevnes siden på Sikane som husmenn.

 

Se Sikane u/Kiste Søndre