| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Røimyrstykke Gnr.19 Bnr.13

 

Senere adresse: Lardalsveien 536

 

Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 ble i 1860 utskilt fra Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø - løpenummer 532e - senere Bnr.11 den 16.07.1860, tingl. 18.07.1860 hvorved er utskilt Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13.

 

Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 ble samme året solgt fra Rollef Amundsen til Knut Larsen:

Skjøte på Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 fra Rollef Amundsen til Knut Larsen for 295 spd. Datert 18.07.1860, tinglyst 19.07.1860

 

Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15 ble i 1863 utskilt fra Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13:

Skylldelingsforetning avholt den 19.08.1861, tinglyst 04.03.1863 hvorved fra Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 er utskilt Øverbø/Skog - løpenummer 532h - senere Bnr.15.

 

Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 ble i 1879 solgt fra Knut Larsen og til sønn Lars Knudsen med forbehold om opphold for faren og en søster:

Skjøte fra Knut Larsen og til sønn Lars Knudsen på Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 og Gnr.15 Bnr. 10 samt løsøre for kr. 4800 samt fritt livsvarig opphold og pleie for selgeren datter Anne Kirstine Knutsdatter. Dattert 26.09.1879, tinglyst 20.10.1879

 

Øverbø/Røirmyrstykke - løpenummer 532g- senere Bnr.13 ble i 1900 solgt fra Lars Knudsen til Treschow:

Skjøte fra Lars Knudsen Høgset på Øverbø/Røirmyrstykke Bnr.13 til F W Treschow for kr. 2300. Datert 02.03.1900. tinglyst 18.04.1900

 

 

Manntall for Øverbø