| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt – Gnr.23 Bnr.15

 

 

Treschow skilte i 1886 ut Gurholt Bnr.15 fra Gurholt Bnr.7:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540g – senere Bnr.7 den 26.09.1886, hvorved utskilt Gurholt/Nordre Bnr.14 og Gurholt Bnr.15. Tinglyst 01.11.1886

 

Treschow solgte i 1895 Gurholt Bnr.15 m.m til Nicolai Svendsen:

Skjøte på Gurholt Bnr.15 m.m fra F W Treschow til Nicolai Svendsen for kr. 3200, hvorpaa sælger har forbeholdt seg rett til driftsveier, tømmerlegger, vannrett og jagtrett. Datert 14.04.1893, tinglyst 18.04.1893

Uskiftebevillning for Nikolaj Sørensen Tvetens enke Elise Marie Tveiten. Datert 21.12.1917 (skulle nok vært 1927. JO), tinglyst 08.06.1928

Elise Tveten solgte i 1928 Gurholt Bnr.15 med flere bruk til sønnen Sigvart Tveten:

Skjøte på Gurholt Bnr.15 med flere bruk fra Elise Tveten til Sigvart Tveten for kr. 15 500, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 21.01.1928, tinglyst 18.06.1928

 

Sigvart solgte i 1966 sine eiendommer til sin bror Nils Tveten:

Skjøte på Gurholt/Ødegården Bnr.3, Gurholt/Tveiten Bnr.2 og Gurholt Bnr.15 fra Sigvart Tveiten til Nils N Tveiten f. 20.06.1902 for kr. 10 000. I tillegg til kjøpesummen, fritt hus og pleie kr. 18 000. Datert 09.02.1966.

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gurholt Gnr.23

Bnr.15 – Gurholt – eier/bruker Nicolai Svendsen

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.15 – Gurholt - 0 mark 10 øre - Sigvart Tveten 

 

 

 

Manntall for Gurholt