| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Bakkane Gnr.17 Bnr.7

 

 

 

 

Se Torsholt/Saga-Bakken Bnr.4

 

 

Treschow var eier av Torsholt/Bakkane Bnr.7

 

 

Torsholt/Bakkene Bnr.7 ble utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1 i 1891:

Skylddelingsforretning avholt den 07.07.1891 på Torsholt Nordre Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt Bnr.5, Bnr.6, Bnr.7 og Bnr.8. Tingl. 11.09.1891

 

Torsholt/Østby Bnr.9 ble utskilt fra Torsholt/Bakkene Bnr.7 i 1915:

Skylddelingsforretning avholt den 27.08.1915 på Torsholt/Bakkene Bnr.7, hvorved utskilt Torsholt/Østby Bnr.9. Tingl. 04.09.1915

 

 

 

Manntall for Bakkane

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1883 til 1900 (Andrea til 1923)

 

Nils Jonsen f. 1850 fra Tormodrød giftet seg i Gjerpen i 1875 med Andrea Halvorsdatter f. 1849 fra Tufte i Gjerpen. Nils og Andrea døpte et barn bosatt på Tormodsrød i 1876. Nils overtok en eierdel i Tormodsrød etter sin mor i 1873 som han solgte i 1877. De døpte et barn bosatt på Tufte i Gjerpen i 1877 og 1880. Fra 1883 nevnes de på Torsholt/Bakkane Bnr.7. Nils døde der i 1900. Andrea bodde under tellingen i 1900 med barna på Torsholt/Bakkane Bnr.7. Hun døde der i 1923.

 

Barn:

Inger Karine Nilsdatter f. 1876

Halvor Nilsen f. 1877 d. 1969

Karen Nilsdatter f. 1880

Jon Nilsen f. 1883

Olaf Nilsen f. 1885 d. 1908

Hans Nilsen f. 1887

Nils Nilsen f. 1890

Harald Nilsen f. 1892 d. 1955

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1909

 

Halvor Nilsen f. 1877 var sønn av overnevnte Nils Jonsen. Halvor giftet seg i 1909 med Bredine Hagbartsdatter f. 1885. Hun var født i Lardal, men hennes foreldre kom til Rønningen u/Sørbø i Siljan. Halvor ble leilending på Bakkane etter sin far og nevnes der i 1910. De døde begge i Siljan i 1969.

 

Barn:

Nils Bakkane f. 1909 d. 1987

Anna Marie Bakkane f. 1912 d. 2005

Helga Bakkane f. 1916 d. 1965

Olav Bakkane f. 1922 d. 2006

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her til 1952

 

Odd Georg Olsen f. 1914 og Eva Gunvor Olsen f. 1913 overtok nok på Bakkane etter Halvor og ifølge Norske Gårdsbruk 1955 brukte de gården til 1952. Disse har vi ikke funnet noe mer om.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1952

 

Martin Ingvald Stendalen f. 1889 var sønn av Johan Kristian Olsen på Hakhaug u/Grorund. Han giftet seg i Gjerpen i 1929 med Ida Sofie Sigurdsen Eriksrød f. 1905 fra Gjerpen. De døpte barn bosatt på Høiseth, men var på Bakkane fra 1952. De overtok på Bakkane etter Odd Olsen. Etter deres tid der ble hele gården Bakkane lagt ut til byggefelt. Ida Sofie døde i 1964 og Martin døde i 1969

 

Barn:

Jenny Marie Stendalen f. 1929

Solveig Stendalen f. 1931 d. 2013

Ivar Magne Stendalen f. 1937 d. 2003

 

Familieark