| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814


 

Gonsholt Søndre/Gorningsdammen – Gnr.28 Bnr.17

 

 

Treschow skilte i 1920 ut Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17 fra Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 og solgte den i 1922 til Vestfold kraftselskap:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Præstejordet Bnr.8 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold kraftselskap er utskilt Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17. Tinglyst 25.09.1920

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Gorningsdammen Bnr.17 m.m. fra Treschow til Vestfold kraftselskap osv. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.17 – Gorningsdammen - 0 mark 30 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Gonsholt Søndre