| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Skog Gnr.19 Bnr.23

 

Øverbø/Skog Bnr.23 ble i 1903 utskilt fra Øverbø Bnr.1:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø Bnr.1 den 27.08.1903, tingl. 09.09.1903, hvorved er utskilt Øverbø Bnr.23.

 

 

Matrikkelen 1905

Øverbø Gnr.19

Bnr.23 - Skog - eier/bruker F M Treschow

 

 

Øverbø/Hegna Bnr.45 ble i 1932 utskilt til Olaf N Øverbø fra Øverbø/Skog Bnr.23:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.23 den 14.12.1931, tinglyst 29.01.1932, hvorved til Olaf N Øverbø er utskilt Øverbø/Hegna Bnr.45.

           

Øverbø/Geitskattås Bnr.54 ble i 1932 utskilt til Hans og Solve Øverbø fra Øverbø/Skog Bnr.23:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.23 den 25.11.1938, hvorved til Hans og Solve Øverbø er utskilt Øverbø/Gjeitskattås Bnr.54.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19                      

Bnr.23 - Skog - 5 mark 96 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Øverbø