| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØISETH ETTER 1814


 

 

Kjønnaasen u/Høiseth Gnr.15 Bnr.23

 

Kjønnaasen Bnr.23 ble utskilt fra Bnr.13 i 1902.

 

 

Manntall Høiseth

 

 

 

 

Enken etter Ole Knudsen Høiseth skilte i 1902 ut plassen Kjønnaasen Bnr.23 fra Bnr.13 u/Høiseth:

Skylddelingsforretning avholdt på Bnr.13 den 30. mai – tinglyst 07.06.1902, hvorved utskilt Bnr.23

 

 

Ole Knudsen Høiseth sin enke solgte i 1902 ut plassen Kjønnaasen Bnr.23 til Treschow:

Skjøte på Kjønnaasen Bnr.23 fra Ole K Høgsets enke til F W Treschow for kr. 4000. Tinglyst 16.11.1904

 

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.23 – Kjønnaasen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Høgset Gnr.15             

Bnr.23 – Kjønnåsen - 0 mark 88 øre - F. M. Treschow