| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland - Gnr.1 Bnr.9

 

Sølland løpenummer 483 var i 1814 eid av Løvenskiold

 

 

 

Løvenskiold skilte i 1870 ut Kåsene Søndre (løpenummer 483 senere Bnr.6) og Slettekollen (løpenummer 483c senere Bnr.11) fra Sølland løpenummer 483.

Den resterende delen ble Sølland løpenummer 483a - senere Bnr.9.

 

 

Matrikkelnr. 155 – løpenummer 483

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 483 hvorved Løvenskiold utskilte Kaasene Søndre løpenummer 483b som brukes av Lars Thorsen. Tingl. 01.07.1870

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland løpenummer 482 hvorved Løvenskiold utskilte Slettekollen løpenummer 483c som brukes av Peder Gundersen. Tingl. 01.07.1870

 

 

Den resterende delen ble Sølland Bnr.9 (løpenummer 483a).

 

Løvenskiold skilte i 1886 ut Sølland Bnr.12 fra Sølland Bnr.9:

Skyldeling avholdt 29,30 juni 1870 på Sølland Bnr.9 (løpenummer 483a) hvorved Løvenskiold utskilte Sølland Bnr.12 (løpenummer 483d) til Treschow. Tingl. 13.09.1886

 

 

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.9 - Søland - eier/bruker Løvenskiold

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Søland Bnr.9 - cand. jur. Herman Løvenskiold