| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I KISTE SØNDRE ETTER 1814


 

 

Kiste Søndre/Skogen – Gnr.31 Bnr.1

 

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559a den 09.09.1873, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/en del av innmarken (som Solve Olsen brukte) – løpenummer 559g, Kiste Søndre/en del av innmarken (som Ambrosius Olsen brukte) – løpenummer 559k, ½ delen av Kiste Søndre/Killemyr - løpenummer 559h, ½ delen av Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559i.

Den resterende delen ble Kiste Søndre/Skogen - løpenummer 559a – senere Bnr.1

 

Kiste Søndre/Skogen Bnr.1 ble i 1893, sammen med flere andre bruksnummer, sammenføyd med Kiste Søndre/Skog Bnr.15.

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre