| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814 


 

 

Øverbø/Braanastykke Gnr.19 Bnr.46

 

 

Øverbø/Braanastykket Bnr.46 ble i 1935 utskilt fra Øverbø Bnr.17:

Ved skylldelingsforetning avholt den 06.07.1934, tinglyst 16.07.1934 er, ifølge påt. og ”Finsansdept” skr. tingl. 16.09.1935 – rettelig utgaatt fra Øverbø Bnr.17 plassen Øverbø/Braanastykke Bnr.46

 

Øverbø/Braanastykket Bnr.46 ble i 1937 solgt fra Hans Aasen til Treschow:

Makeskifteskjøte på Øverbø/Braanastykket Bnr.46 fra Hans Aasen til F M Treschow. Datert 12.06.1937.

 

Treschow skilte i 1944 ut Øverbø/Braanstykke Bnr.61 til Hans Aasen:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Braanastykket Bnr.46 den 30.06.1944, hvorved til Hans Aasen er utskilt Øverbø/Braanstykke Bnr.61.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.46 – Brånastykket - 0 mark 02 øre - F. M. Treschow

 

 

 

Manntall for Øverbø