| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Kistefossene – Gnr.29 Bnr.22

 

 

Austad/Kistefossene Bnr.22 ble i 1911 utskilt fra flere bruk og solgt til Treschow:

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.3 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/en parsell Bnr.22. Datert 10.06.1911, tinglyst 12.07.1911

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.9 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skylddeling avholdt på Austad Bnr.10 den 10.06.1911, hvorved utskilt Austad/en parsell Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.12 den 10.06.1911, hvorved en parsell av dette bruk et tillagt Austad Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skylddelingsforretning avholdt på Austad Bnr.14 den 10.06.1911, hvorved en parsell av dette bruk er tillagt Austad Bnr.22. Tinglyst 12.07.1911

Skjøte på en part av Austad/Kistefossene Bnr.22 fra Martinius A Austad som eier Austad Bnr.12 og 14 til F M Treschow for kr. 52 000 osv. Datert 28.07.1911, tinglyst 16.08.1911

Skjøte på en part av Austad/Kistefossene Bnr.22 fra Nils Eriksen Austad som eier Austad Bnr.9 til F M Treschow for kr. 26 500 osv. Datert 28.07.1911, tinglyst 16.08.1911

Makeskifteskjøte fra Gregorius Knudsen Austad som eier av Austad Bnr.10 til godseier F M Treschow på en part av Austad/Kistefossene Bnr.22 mot vederlag i Austad Bnr.23 osv. Datert 28.07.1911, tinglyst 16.08.1911

 

Treschow solgte i 1922 Austad/Kistefossene Bnr.22 med flere bruk til Vestfold Kraftselskap:

Skjøte på Austad/Kistefossene Bnr.22 med flere bruk til Vestfold Kraftselskap osv. Datert 30.03.1922, 17.10.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.22 – Kistefossene - 4 mark 13 øre - Vestfold kraftselskap 

 

 

 

 

Manntall for Austad