| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL ETTER 1814


 

 

Tudal/Smestad Gnr.20 Bnr.10

 

Senere adresse: Austadveien 50

 

Tudal/Smestad Bnr.10 ble i 1951 utskilt fra Tudal Bnr.3 av Jacob Tudal:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 28.06.1951, hvorved utskilt Tudal/Smestad Bnr.10.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.10 - Smestad-0 mark 05 øre - Jakob Johansen Tudal

 

 

Manntall for Tudal