| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Gurholtelven og Gorningdammen – Gnr.23 Bnr.23 og Bnr.24

 

 

 

Treschow skilte i 1920 ut Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 og Gurholt/Gorningdammen Bnr.24 fra Gurholt/skogen Bnr.1 og solgte dette til Vestfold Kraftselskap i 1922:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 og Gurholt/Gorningdammen Bnr.24. Tinglyst 25.09.1920

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 02.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 og Gurholt/Gorningdammen Bnr.24. Tinglyst 25.09.1920

Skjøte fra Treschow til Vestfold Kraftselskap på flere bruk, blant annet Gurholt/Gurholtelven Bnr.23 og Gurholt/Gorningdammen Bnr.24 osv. Datert 30.03.1922, tinglyst 18.10.1922

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.23 – Gurholtelven - 0 mark 20 øre - Vestfold kraftselskap

Bnr.24 – Gorningdammen - 0 mark 55 øre - Vestfold kraftselskap

 

 

 

Manntall for Gurholt