| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

Moholt verk etter 1814

 

Moholt verk ble anlagt i 1731. Verket bestod da av en stanghammer. Verket ble i 1817 utvidet med en masovn og var i virksomhet frem til 1867. Verket var hele tiden en avdeling av det store jernverket i Larvik.

 

Se Moholt verk før 1814

 

Manntall for Moholt

 

 

Se også bestyrerboligen på Eidet Bnr.20

 

 

Ps. Her nevnes de som har bodd på Moholt verk i denne perioden og som har satt spor etter seg i kildene. Det finnes også andre som blir nevnt under andre gårder som også har bodd på Moholt i kort eller lenger tid. De nevnes ikke her.

 

 

 

 

Bosatt her fra 1811 til ca 1815

 

Peder Schøyen Nerdrum f. 1789 fra Fet i Akershus giftet seg i Siljan i 1811 med Pernille Olsdatter f. 1786. Hun var fra Siljan og datter av hammersmedmester Ole Jansen Warme. Peder ble fullmektig ved Moholt verk og de døpte barn der i 1811 og 1815. Han døde i Sandsvær i 1821. Pernille bodde på Jagtvolden i Nord Trøndelag hos sønnen Peter Martin i 1865 og døde der i 1872.

 

Barn:

Ole Warme Nerdrum f. 1811 d. 1818

Peter Martin Warme Nerdrum f. 1815 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1811 til rundt 1850

 

Nils Jacobsen f. 1787 fra Naphaugrønningen giftet i 1811 seg 1. gang med Ingeborg Olsdatter f. ca 1788. De døpte barn bosatt på Naphaugrønningen i 1812 og på Hagen i 1815 og 1817. Fra 1819 nevnes de på Moholt verk. Ingeborg døde der i 1839. Nils giftet seg igjen i 1842 med Helvig Gulliksdatter f. ca 1773. Hun var enke etter Hans Siulsen som døde på Moholt verk i 1834. (De hadde giftet seg i Sauherad i 1802.) Det var nok Nils som døde som arbeider og enkemann på Teie u/Kiste Søndre i 1857.

Nils Jacobsen og Ingeborg Olsdatter sine barn:

Jacob Nilsen f. 1812 d. 1871

Berte Marie Nilsdatter f. 1815 f. 1818

Kirsten Nilsdatter f. 1817 d. 1818

Ole Nilsen f. 1819

Berte Marie Nilsdatter f. 1820

Ole Nilsen f. 1823 d. 1823

Karen Nilsdatter f. 1824

Ole Nilsen f. 1827 d. 1827

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1812 til 1819

 

Nils Kristensen f. 1793 fra Moholt giftet seg i 1812 med Maren Aslaksdatter f. ca 1785 fra Gransherrad i Telemark. Hun gravla et uekte barn i Siljan i 1812. De ble bosatt på Moholt verk der Nils arbeidet. Maren døde der i juni 1819. Det var nok Nils som døde der i oktober samme året.

 

Barn:

Gunhild Maria Nilsdatter f. 1813 d. før 1865

Kristen Nilsen f. 1817 d. 1904

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1813 til 1836 (Anne kan ha bodd der noe lenger)

 

Jens Hermansen f. 1788 giftet seg i Asker i 1811 med Anne Engvoldsdatter f. omkring 1790. Jens var arbeidsmann ved Moholt verk og de døpte barn der fra 1813. Jens døde på Moholt verk i 1836.

 

Barn:

Herman Jensen f. 1813 d. 1819

Maren Kirstine Jensdatter f. 1816

Anne Maria Jensdatter f. 1818

Maren Kristine Jensdatter f. 1821

Herman Jensen f. 1824

Laurine Jensdatter f. 1827

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1815 til etter 1819

 

Jon Nilsen f. 1784 fra Grorud giftet seg i Siljan i 1815 med Anne Nilsdatter f. 1779 fra Vanebu. Hun hadde fått et uekte barn i 1808. Jon og Anne døpte barn bosatt på Moholt verk frem til 1818.

 

Barn:

Nils Jonsen f. 1816

Jens Jonsen f. 1818

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1815 til 1837

 

Mikkel Paulsen f. ca 1766 var enkemann og bosatt på Moholt verk da han giftet seg i Hedrum i 1815 med Maren Isaksdatter f. ca 1774. Hun kom da fra Kvelde. Mikkel døpte et barn bosatt på Moholt verk i 1816. Maren døde på Moholt verk i 1835 og Mikkel døde der i 1837.

 

Barn:

Paul Mikkelsen f. ca 1810 (Mulig hans sønn fra tidligere)

Ingeborg Mikkelsdatter f. 1816

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1816 til rundt 1840

 

Hans Isaksen f. 1793 fra Auen i Hedrum giftet seg i 1816 med Aaste Johannesdatter f. 1793 fra Kiste Søndre. De ble bosatt på Moholt verk og Hans døpte barn bosatt der til 1835. Det er uvisst hvor lenge de bodde der. Hans døde på Dåpanrønningen i 1851. Aaste var bosatt hos sønnen Isak på Dåpanrønningen u/Auen i 1865.

 

Barn:

Jon Hansen f. 1816 d. 1818

Marte Marie Hansdatter f. 1818 d. 1819

Marte Marie Hansdatter f. 1819 d. 1897

Maren Kristine Hansdatter f. 1821 d. 1831

Karen Johanne Hansdatter f. 1823

Johannes Hansen f. 1825 d. 1827

Johannes Hansen f. 1827 d. 1830

Ingeborg Hansdatter f. 1829 d. 1829

Jacob Hansen f. 1830 d. 1831

Isak Hansen f. 1831 d. 1883

Anne Helvig Hansdatter f. 1833 d. 1835

Johannes Hansen f. 1835 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1816 til etter 1827

 

Tomas Jonsen f. ca 1781 ble gift med Maren Knutsdatter f. 1785 fra Toklev u/Island. De døpte barn bosatt på Svartangen i Hedrum i 1812 og 1814. Fra 1816 til 1827 døpte de barn bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Jon Tomassen f. 1812 d. 1813

Sigurd Tomassen f. 1814

Jon Tomassen f. 1816

Knut Tomassen f. 1820 til 1850

Anne Margrete Tomasdatter f. 1823 d. 1883

Tomas Tomassen f. 1826 d. 1826

Jon Tomassen f. 1826 d. 1826

Helge Tomasdatter f. 1827 d. 1828

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1816 til etter 1821

 

Jørgen Hansen f. omkring 1780 og Ellen Olsdatter f. omkring 1780 kom til Siljan der Jørgen ble fullmektig ved Moholt verk. De døpte barn bosatt der fra 1816 til 1821.

 

Barn:

? Peder Jørgensen f. ca 1806 d. 1818

Gunhild Katarina Jørgensdatter f. 1816

Martine Jørgensdatter f. 1818 d. 1819

Petronelle Jørgensdatter f. 1821

Jørgine Elise Jørgensdatter f. 1827

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1818 til etter 1842

 

Ole Anderson f. ca 1790 fra Sverige var arbeidet på Moholt verk da han ble far til et uekte barn i Siljan i 1813. Han giftet seg med barnemoren, Gjertrud Olsdatter f. 1789 fra Naphaug, i 1815. De døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1818. Gjertrud døde der i 1836. Ole giftet seg på nytt i 1827 med Kirsti Nilsdatter f. ca 1804 fra Kiste. De døpte barn bosatt på Moholt i 1837 til 1842.

 

Ole Anderson og Gjertrud Olsdatter sine barn:

Ole Olsen f. 1813

Anders Olsen f. 1815 d. 1821

Anne Olsdatter f. 1818 d. 1819

Anne Olsdatter f. 1820 d. 1821

Anders Olsen f. 1822

Peder Olsen f. 1825

Anne Olsdatter f. 1828

Maren Anne Olsdatter f. 1832 d. 1832

 

Ole Anderson og Kirsti Nilsdatter sine barn:

Nils Olsen f. 1837 d. 1837

Ingeborg Olsdatter f. 1839 d. 1840

Inger Olsdatter f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1820 (Uvisst hvor lenge de bodde på Moholt)

 

Jacob Kristensen f. 1798 fra Moholt giftet seg i Siljan i 1820 med Anne Johanne Andreasdatter f. ca 1793. Hun var ei ugift tjenestepike på 27 år da hun giftet seg i 1820. De døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1820 og døpte barn der til og med 1836. Anne Johanne døde i Langestrand i 1862. I 1865 bodde Jacob hos sin datter Anne på Nygård som enkemann. Han døde der i 1872, 80 år gammel.

 

Barn:

Hans Kristian Jacobsen f. 1820 d. 1821

Anne Kristine Jacobsdatter f. 1822 d. 1891

Hans Kristian Jacobsen f. 1824 d. 1895

Erik Jacobsen f. 1827 d. 1827

Erik Jacobsen f. 1830

Ingeborg Jacobsdatter f. 1833

Dorte Jacobsdatter f. 1836 d. 1837

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1820 til 1858 (Karen Andrea til 1859)

 

Ole Guttormsen f. 1782 fra Brevik giftet seg 1. gang i Brevik i 1813 med Anne Johannesdatter f. 1789 fra Ørvik i Eidanger. De døpte barn i Brevik til 1819 og kom til Siljan og døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1822. Ole var da skolelærer ved verket. Ole nevnes som lærer, kirkesanger og klokker. Anne døde på Moholt verk i 1838. Ole giftet seg på nytt i Skien i 1842 med Karen Andrea Tygesen f. ca 1811 fra Skien. De bodde videre på Moholt verk og Ole døde der i 1858. Karen Andrea døde på Moholt verk i 1859.

 

Ole Guttormsen og Anne Johannesdatter sine barn:

Marie Olsdatter f. 1814

Gurine Olsdatter f. 1816 d. 1831

Johan Guttorm Olsen f. 1819 d. 1833

NN Olsen f. 1822 d. 1822

Kristine Maria Olsdatter f. 1823 d. 1835

Oline Andrina Olsdatter f. 1826 d. 1836

Jacob Olsen f. 1829 d. 1830

 

Ole Guttormsen og Karen Andrea Tygesen sine barn:

Andreas Thygenius Carlos Olsen f. 1843

Aasianne Guttormine Karoline Olsdatter f. 1845 d. 1845

Olaf Karl Guttormsen f. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1822 til 1832

 

Henrik Knutsen f. 1796 giftet seg i 1822 i Lardal med Maren Borgersdatter f. 1803 fra Kongsberg. Henrik var født i Vivestad i Ramnes, men hans foreldre kom til Moene u/Moholt. Maren bodde på Stensholt i Lardal da hun giftet seg med Henrik. De ble bosatt på Moholt verk og Henrik døde der i 1832. Maren giftet seg på nytt i Siljan i 1835 med Sigurd Hansen. De døpte barn bosatt på Moholt verk, men kom siden til Engelstad.

 

Barn:

Knut Henriksen f. 1824 d. 1874

Maren Sofie Henriksdatter f. 1826 d. 1909

Bernt Henriksen f. 1829 d. 1830

Borger Henriksen f. 1831

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1822 til 1861

 

Hans Olsen f. ca 1793 fra Lunde giftet seg i Siljan i 1816 med Marte Jacobsdatter f. 1792. Marte kom fra Killemyr og de døpte barn bosatt der i 1820. Fra 1822 døpte de barn bosatt Moholt verk til 1833. Marte døde der i 1859. Det var nok Hans som døde på Moholt verk i 1861.

 

Barn:

Ingeborg Maria Hansdatter f. 1820 d. 1821

Karen Maria Hansdatter f. 1822 d. 1826

Ole Kristian Hansen f. 1824 d. 1828

Ingeborg Marie Hansdatter f. 1826 d. 1830

Karen Johanne Hansdatter f. 1829 d. 1831

Ole Kristian Hansen f. 1833

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1822 til 1880

 

Ener Ludvigsen f. ca 1798 og Johanne Arvesdatter f. ca 1797 kom til Siljan og døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1822. (Ener var fra Asker ifølge folketellingen i 1865) Johanne døde på Moholt verk i 1862. Ener giftet seg på nytt i Siljan i 1863 med Serine Håvaldsdatter f. 1820 fra Sandsvær. I 1865 var Ener gårdskar hos forvalteren Poul Poulsen ved Moholt verk. Han døde på Moholt verk i 1880. Serine døde på Kvislarønningen i 1900.

 

Ener Ludvigsen og Johanne Arvesdatter sine barn:

NN Evensdatter f. 1822 d. 1822

Laurine Evensdatter f. 1823 d. 1831

Martin Evensen f. 1826

Arne Evensen f. 1829

Anne Helene Evensdatter f. 1831 d. 1831

Laurine Evensdatter f. 1831 d. 1831

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1823 og 1824

 

Ingeborg Jørgensdatter f. 1800 bodde på Moholt verk da hun ble mor til et uekte barn i Siljan i 1823. Barnefaren var Gunder Knutsen f. 1803. Barnet døde på Moholt verk i 1824. Trolig han som giftet seg i Siljan i 1835 og ble bosatt på Kvisla.

 

Deres uekte barn:

Knut Jørgen Gundersen f. 1823 d. 1824

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1823 til ca 1836

 

Gabriel Hermansen f. ca 1800 jobbet på Moholt verk da han giftet seg i Siljan i 1823 med Anne Amundsdatter f. ca 1799 fra Daapan. De døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1824 til 1836.

 

Barn:

Kirsti Gabrielsdatter f. 1824

Anne Dortea Gabrielsdatter f. 1825

Herman Gabrielsen f. 1828

Tharina Gabrielsdatter f. 1830

Martin Gabrielsen f. 1833

Anne Marie Gabrielsdatter f. 1836

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1824 til 1848 (Kirstine nevnes der også i 1865)

 

Lars Ambrosen f. 1798 fra Lardal giftet seg i Siljan i 1824 med enke Kirstine Nilsdatter f. ca 1795. De var begge bosatt på Moholt verk da de giftet seg. Lars nevnes som dagarbeider der. Hans døde bosatt på verket i 1848. Det er trolig Kirstine som nevnes som enke der i 1865. Det er trolig også hun som var arbeiderenke og legdslem da hun døde 77 år gammel på Prestegården i Siljan i 1872.

 

Barn:

Else Elisabeth Larsdatter f. 1824

Maren Andrea Larsdatter f. 1827 d. 1827

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1824 til 1838 (Dorte til 1839)

 

Kristoffer Sørensen f. 1802 fra Moholt verk giftet seg i Hedrum i 1824 med Gunhild Marie Ambrosdatter f. ca 1795 fra Sverkholt i Lardal. De ble bosatt på Moholt verk og Gunhild Marie døde der i 1834. Kristoffer giftet seg 2. gang i Siljan i 1835 med Dorte Halvorsdatter f. 1804 fra Riset u/Austad. Kristoffer døde på Moholt verk i 1838. Dorte døde der i 1839.

 

Kristoffer Sørensen og Gunhild Marie Ambrosdatter:

Arne Kristoffersen f. 1824 d. 1897

Ambros Kristoffersen f. 1826

Karen Kirstine Kristoffersdatter f. 1829 d. 1830

Karen Kirstine Kristoffersdatter f. 1830

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1826 til etter 1841

 

Hans Mikkelsen f. ca 1804 jobbet på Moholt verk og giftet seg i Siljan i 1826 med Sibille Sørensdatter f. 1805 fra Moholt verk. De døpte barn bosatt på Siljan frem til 1841. De flyttet nok til Langestrand, for Hans nevnes som smed da Sibille døde på Langestrand i Larvik i 1852.

 

Barn:

Mikkel Hansen f. 1826

Søren Hansen f. 1828

Iver Hansen f. 1831

Regine Hansdatter f. 1834

Ingeborg Hansdatter f. 1836 d. 1837

Ingeborg Hansdatter f. 1838

Henrik Hansen f. 1841

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1827

 

Tyge Ole Olsen f. ca 1767 var svensk og døde på Moholt verk i 1827.

 

Familieak

 

 

 

Bosatt her fra ca 1828 til 1839 (Berte Marie døde der i 1862)

 

Peder Nilsen f. 1803 fra Siljan giftet seg i 1826 med Berte Marie Jansdatter f. 1802 fra Moholt verk. De døpte et barn bosatt på Tangen i 1826 og på Moholt verk fra 1828 til Peder døde der i 1839. Berte Marie døde der i 1862.

 

Barn:

Kirsti Pedersdatter f. 1826 d. 1834

Maren Pedersdatter f. 1828 d. 1828

Nils Pedersen f. 1830 d. 1833

Jan Pedersen f. 1831

Nils Pedersen f. 1833

Martin Pedersen f. 1836

Anne Kirstine Pedersdatter f. 1837 d. 1838

Petronelle Pedersdatter f. 1839 d. 1841

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1829 til 1831

 

Kirsten Vetlesdatter f. 1793 fra Svartangen i Hedrum giftet seg i 1829 med enkemannen Hans Nilsen f. ca 1787 fra Moholt verk. Kirsten døde på Moholt verk i 1830 etter å ha født en datter. Hans giftet seg 3. gang i 1831 med Marie Jonsdatter.

 

Barn:

NN Hansdatter f. 1830 d. 1830

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1831 til ca 1843

 

Marie Jonsdatter f. 1807 fra Dåpan giftet seg 1. gang i 1831 med enkemann Hans Nilsen f. ca 1787 fra Moholt verk. De ble bosatt på Moholt verk der Hans døde i 1839. Marie giftet seg 2. gang i 1842 med Hans Jonsen f. 1814 fra Holla. De døpte et barn samme året bosatt på Moholt verk. Det var nok Marie og Hans som døpte et barn bosatt i Barkvika i Brunlanes i 1845 og 1849. Hans nevnes som arbeider og jobbet nok da på jernverket i Barkvika. De kom siden til Porsgrunn.

 

Marie Jonsdatter og Hans Nilsen sine barn:

Aaste Hansdatter f. 1832 d. 1839

Kirsten Maria Hansdatter f. 1836 d. 1836

John Hansen f. 1837

 

Marie Jonsdatter og Hans Jonsen sine barn:

Hans Johan Hansen f. 1842

Birthe Marie Hansdatter f. 1845

Halvor Hansen f. 1849

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1832 til 1840

 

Henrik Sørensen f. 1808 fra Moholt verk giftet seg i 1832 med Ingeborg Reiersdatter f. 1810 fra Torsholt. De ble bosatt på Moholt verk og Henrik døde der i 1840. Da Ingeborg ble enke giftet hun seg på nytt med Lars Pedersen og kom til Stranddalen under Moholt.

 

Barn:

Regine Henriksdatter f. 1833 d. 1904

Helvig Oline Henriksdatter f. 1835 d. 1838

Søren Henriksen f. 1837

Helvig Ovedia Henriksdatter f. 1840 d. 1888

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1832 til 1838

 

Knut Svendsen f. omkring 1805 og Ingeborg Nilsdatter f. omkring 1805 døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1832 til 1838.

 

Barn:

Nils Knutsen f. 1832 d. 1832

Ellen Marie Knutsdatter f. 1833 d. 1834

Inger Marie Knutsdatter f. 1835 d. 1836

Inger Karine Knutsdatter f. 1838

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1833 til ca 1871

 

Jacob Nilsen f. 1812 fra Moholt verk giftet seg i 1833 med Dorte Hansdatter f. 1811 som også kom fra Moholt verk. De døpte barn bosatt på Moholt verk og nevnes der i 1865. Jacob og sønnen Nils kjøpte i 1860 gården Berg Gnr.54 Bnr.1 i Lardal på auksjon. (Sønnen Nils kom dit ca 1865 så Jacob kan jo ha bodd der frem til det.) Jacob og Dorte kom til Strege/Streket/Stegerønningen før 1871, for da døde Jacob der. Dorte døde der i 1878. Det er uvisst når de kom dit. Dette var nok Stegerønningen østre - løpenummer 565e, for der nevnes deres sønn Nils som leilending i 1875.

 

Barn:

Nils Jacobsen f. 1834 d. 1919

Aaste Jacobsdatter f. 1838 d. 1838

Hans Jacobsen f. 1840 d. 1894

Ingeborg Jacobsdatter f. 1843

Hans Jacobsen f. 1847 d. 1843

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1836

 

Jan Andersen f. ca 1760 var arbeider på verket da han døde der i 1836.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1836

 

Lars Hermansen f. ca 1786 var arbeider på verket da han døde der i 1836.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1838

 

Nils Nilsen f. ca 1818 døde på Moholt verk i 1838.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1837 til ca 1850

 

Sigurd Tomassen f. 1814 fra Moholt verk giftet seg i Siljan i 1837 med Kari Trondsdatter f. ca 1819. Hun bodde på Gopledalen i Hedrum da hun giftet seg. De døpte barn bosatt på Moholt verk til 1847. De flyttet til Larvik og Sigurd nevnes der som smed. Han døde som masovnsarbeider på Langestrand i 1852.

 

Barn:

Thomas Sigurdsen f. 1837

Else Marie Sigurdsdatter f. 1840

Maren Sigurdsdatter f. 1842 d. 1847

Jacob Sigurdsen f. 1845 d. 1847

Maren Sigurdsdatter f. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1839

 

Nils Petter Kristensen f. omkring 1815 og Anne Olsdatter f. omkring 1815 døpte et barn bosatt på Moholt verk i 1839.

 

Barn:

Inger Andrea Nilsdatter f. 1839

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1846 til etter 1847

Hans Jacobsen f. 1820 fra Sem og hans kone Kisten Nilsdatter f. ca 1819 kom til Siljan med tre barn i 1846. Hans skulle arbeide som smed ved Moholt verk. De døpte et barn der samme året. To av barna døde der året etter. Datteren Trine ble konfirmert på Langestrand i 1860 så familien bodde da trolig på Langestrand.

Barn:

Jacob Hansen f. 1838

Gunhild Marie Hansdatter f. 1840

Nils Hansen f. 1842

Trine Hansdatter f. 1846

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1849 til 1865

 

Arne Kristoffersen f. 1824 fra Moholt verk giftet seg i Hedrum i 1849 med Oline Jacobsdatter f. 1826 fra Hellenesmoen i Hedrum. De ble bosatt på Moholt verk der og døpte barn der til og med til 1863. De nevnes der også i 1865. Vi ser da at Arne var masovnarbeider ved verket. Fra 1866 døpte de barn på Dåpan nedre og ble bosatt der. Arne døde på Dåpan nedre i 1897 og Oline døde der i 1901.

 

Se Kiste Søndre/Dåpan nedre

 

 

 

Bosatt her fra 1850 til ca 1855

 

Jacob Jonsen f. 1819 fra Killemyr giftet seg i Siljan i 1848 med Karen Pedersdatter f. 1821 fra Siljan. De døpte barn på Modalen i 1848 og på Moholt verk fra 1850 til 1853. Fra 1856 døpte de barn i Eidanger. De kommer til Sandøya og nevnes der i 1865 tellingen. Jacob var da bødker og husmann. Han døde i 1889.

 

Barn:

Inger Maria Jacobsdatter f. 1848

Johan Jacobsen f. 1850

Peder Jacobsen f. 1853

Hans Martin Jacobsen f. 1856

Andreas Jacobsen f. 1862 d. 1866

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1850

 

Carolus Tolleson f. ca 1825 nevnes som arbeider ved Moholt verk og fra Tanum i Bohuslen i Sverige da han døde på Moholt verk i 1850, 25 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1851 til 1870

 

Gunhild Maria Gundersdatter f. 1810 var enke etter Peder Hansen og giftet seg på nytt i 1849 med Gulbrand Abrahamsen f. 1820 på Lystjern u/Island. Han overtok bygselen på Øvre Grorud. Gulbrand sine foreldre, Abraham Eriksen og Margith Larsdatter, bodde en liten tid på Øvre Grorud rundt 1812. Gunhild Maria døde på Grorud i 1849. Gulbrand giftet seg 2. gang i 1851 med Johanne Dortea Håvaldsdatter f. 1816 fra Sandsvær. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Grorud, men de flyttet nok rundt giftemålet. Det nevnes nye på gården i 1851. De bodde på Moholt verk i 1865. De nevnes der i tellingen med to av Gulbrand sine barn fra 1. ekteskap. De reiste til USA i 1870.

 

Se Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1852 til ca 1867

 

Andreas Olson f. 1815 var gift med Johanne Andersdotter f. 1819. De kom fra Såtorp i Tanum sogn i Sverige med tre barn til Moholt verk i Siljan i 1852. I 1865 var familien på Moholt verk der han var slaggkjører. Familien var bosatt på Langestrand i Larvik i 1875. De flyttet nok da verket ble lagt ned i 1867.

 

Barn:

Olof August Andreasson f. 1844

Amalie Andreasdotter f. 1848

Bernard Andreasson f. 1850

Anders Andreasson f. 1856

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1852 til 1865

 

Jan Pedersen f. 1831 fra Moholt verk giftet seg i Siljan i 1852 med Signe Laurine Olsdatter f. 1831 fra Rognlien u/Bjønnes i Hedrum. De døpte barn på Moholt verk til 1865. De flyttet dette året til Langestrand i Larvik og nevnes der i 1865 tellingen. Signe døde i Larvik i 1867.

 

Barn:

Maren Pernille Jansdatter f. 1853

Ole Jansen f. 1854

Johan Peter Jansen f. 1856

Berte Marie Jansdatter f. 1859

Anne Kistine Jansdatter f. 1861

Inger Lovise Jansdatter f. 1863

Gunilla Jansdatter f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1853 til 1856 (Maren bodde nok lenger der.)

 

Karl Halvorsen f. 1824 fra Hvarnes giftet seg i Hedrum i 1848 med Maren Rollefsdatter f. 1812 fra Auen i Hedrum. Familien kom til Siljan i 1853 med to barn. De kom til Moholt verk og døpte barn der i 1853. Karl døde der i 1856. Maren var enke og losjerende på Moholt/Stegerønningen (nordre/østre) i 1875. Hun drev med forskjellig arbeid. Hun døde på Moholt verk i 1877.

 

Barn:

Maren Helene Karlsdatter f. 1848

Anne Regine Karlsdatter f. 1850

Johannes Karlsen f. 1853 d. 1854

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1855

 

Anne Katrine Larsdatter f. ca 1787 døde på Moholt verk i 1855. Hun nevnes da som ”kone” på 68 år.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1863

 

Ingeborg Olsdatter f. ca 1788 døde som enke på Moholtverket i 1863.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1865

 

Hans Nilsen f. 1838 fra Holte giftet seg i 1865 med Lina Olea Nikolaisdatter f. 1832 fra Sandsvær. I tellingen i 1865 var familien på Moholt verk der Hans var kjørekar. De flyttet til Larvik i 1867. Lina Olea døde i Minnesota i USA i 1879.

 

Barn født i Siljan:

Nils Jacob Hansen f. 1865

 

Familieark