| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Vestby - Gnr.1 Bnr.16

 

Vestby Bnr.16 ble skilt ut fra Sølland Nordre Bnr.15 i 1897 av Jacob Olsen Sølland. Det ble da bygget hus der. Plassen ble solgt av Jacob Olsen Sølland til Jacob Knutsen i 1898. Jacob Knutsen satt med gården til 1940, da han solgte den til sønnen Knut Louis Rød.

 

Vestby Bnr.16 senere adresse: Oppdalsveien 618

 

 

Skyldelingsforretning avholdt 23. okt 1897 på Sølland Bnr.15 hvorved Jacob Olsen Sølland utskilte Sølland Bnr.16. Tingl. 01.12.1897

Skjøte på Sølland/Vestby Bnr.16 fra Jacob O Sølland til Jacob K Rød for kr. 3500. Tingl. 15.11.1898

Skjøte på Sølland/Vestby Bnr.16 fra Jacob K Rød f. 29.12.1862 til Knut J Rød f. 29.05.1898 for kr. 13000, hvorav for lørøre kr. 3000 m.m. Datert 09.08.1940

 

Matrikkelutkast 1950 
Sølland Gnr.1
Bnr.
16 - Vestby - Knut J. Rød

 

 

Manntall Vestby

 

 

 

Bosatt her fra ca 1900 til 1940

 

Jacob Knutsen f. 1862 fra Rød giftet seg i 1888 med Karen Marie Olsdatter f. 1868 fra Tormodsrød. De døpte barn bosatt på Tormodsrød fra 1889 til 1896. Jacob kjøpte i 1897 plassen Vestby som da ble skilt ut fra Sølland Nordre. I 1898 døpte de barn bosatt på Rød u/Sølland. Fra 1900 døpte de barn bosatt på Vestby. De bodde nok da på Rød u/Sølland mens de bygde hus på Vestby. Familien skrev seg som Rød. Sønnen Knut overtok plassen i 1940. Karen Marie døde i 1926 og Jacob døde i 1949.

 

Barn:

Marie Rød f. 1889 d. 1903

Klara Amalie Rød f. 1891 d. 1916

Ole Jacobsen Rød f. 1893 d. 1976

Dagny Jacobsdatter f. 1896 d. 1981

Knut Louis Rød f. 1898 d. 1980

Anne Rød f. 1900 d. 1993

Jenny Rød f. 1902 d. 1997

Marie Rød f. 1904 d. 1997

Gunborg Rød f. 1907 d. 2000

Hilda Rød f. 1909 d. ung

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1924

 

Ole Jacobsen Rød f. 1893 var sønn av overnevnte Jacob Knudsen. Ole giftet seg med Agnes Olava Olsson f. 1900 fra Skien. De døpte et barn på Opdalen skole i 1923 og et på Vestby i 1924. Ole døde i 1976 og Anges i 1985.

 

Barn:

Hilda Vestby f. 1923

Torbjørn Vestby f. 1924

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1940

Knut Louis Rød f. 1898 var sønn av overnevnte Jacob Knudsen. Knut giftet seg i 1940 med Åsne Bjørgulfsen f. 1905 fra Brunkeberg. Han overtok plassen Vestby u/Sølland etter sin far i 1940. Knut døde i 1980 og Åsne i 2002.

 

Barn:

Jacob Gunleik Rød f. 1943

Åsta Marie Rød f. 1945

 

Familieark