| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Island/Romsdalen – Gnr.4 Bnr.14

 

 

 

Se Romsdalen før 1814

 

 

 

Island/Romsdalen løpenummer 491 var eid av Treschow. 

 

 

I 1873 ble Island/Romsdalen løpenummer 491b (Senere Bnr.15) og Island/Rødningen løpenummer 491c (Senere Bnr.16) utskilt fra denne plassen: 

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Romsdalen løpenummer 491 (Senere Bnr.14) den 17.09.1873, hvorved Treschow utskilte Island/Romsdalen løpenummer 491b (Senere Bnr.15) og Island/Rødningen løpenummer 491c (Senere Bnr.16). Tingl. 01.11.1873

 

Den gjenværende delen ble Island/Romsdalen (skogen) løpenummer 491a - senere Bnr.14.

 

 

 

Manntall for Romsdalen