| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

 

Island/Plassen – Gnr.4 Bnr.9

 

Island/Plassen Bnr. 9 – løpenummer 489i ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, Pladsen Island Bnr.9 løpenummer 489i.

 

 

Matrikkelen 1905

Island Gnr 4

Bnr.9 - Island - eier/bruker Treschow

 

 

Hogstad Kraftanlegg Bnr.27 ble utskilt fra flere bruksnummer, blant annet Bnr.9 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Plassen Bnr. 9 den 02.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27.

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Bnr.9 - Island - eier/bruker F. M. Treschow