| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Kleven/Lia u/Øverbø

 

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

Det nevnes en husmannsplass under Øverbø i 1846 uten at noe navn er skrevet. Dette året bodde Isak Andersen med familie der. Han døpte samme året barn på Kleven, så det var nok da samme plassen. Konen til denne Isak døde på Kleven i 1855, Isak døde på Lia u/Øverbø i 1856. Etter dette nevnes ikke Kleven. I 1865 tellingen nevnes bare Lia. Derfor tror jeg dette var samme plassen under Øverbø, men det er noe usikkerhet her. Det kan jo ha vært to forskjellige plasser og at da Kleven forsvant da Lia dukket opp.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1832 til 1856 (Ingeborg bodde videre på Lia og giftet seg på nytt i 1882.)

 

Isak Andersen f. 1796 var uekte født. Hans mor kom fra Nyhus u/Tormodsrød. Isak giftet seg 1. gang i 1822 med Maren Jonsdatter f. 1792 fra Hagen u/Sørbø. De døpte barn bosatt på ”Plassen” i 1823. Frem til 1829 døpte de barn bosatt på Hagen. Dette var nok da Hagen u/Sørbø der hans kone hadde familien. Fra 1832 nevnes de på Kleven som var en plass under Øverbø. Da sønnen Jon ble konfirmert i 1846 bodde de også på Kleven, så dette må ha vært denne plassen som nevnes under Øverbø i 1846 uten noe navn. Maren døde på Kleven i 1855. Det stod bare at han kom fra Øverbø da Isak giftet seg 2. gang i mars 1856 med Ingeborg Andersdatter f. 1824 fra Sauherad. Isak døde på Lia u/Øverbø i desember 1856. Kleven og Lia var nok samme plassen. I 1865 bodde Ingeborg som enke på plassen Lia under Øverbø. Enkemann Knut Andersen f. 1799 hjalp henne med gården i 1865. Han døde på Lia i 1872. Han hadde tidligere bodd på Gonsholt. Ingeborg giftet seg på nytt i 1882.

 

Isak Andersen og Maren Jonsdatter sine barn:

Anders Isaksen f. 1823

Line Marie Isaksdatter f. 1824

Anne Isaksdatter f. 1827

Jon Isaksen f. 1829 d. 1854

Ole Isaksen f. 1832

 

Isak Andersen og Ingeborg Andersdatter sine barn:

Ole Isaksen f. 1856 d. 1857

 

Familieark

 

 

 

Nevnt fra i 1834

 

Kittel Olsen f. 1805 fra Sauherad flyttet til Siljan i 1832 der han giftet seg med Johanne Olsdatter f. 1805 fra Gurholt. Hun hadde fått to uekte barn før hun giftet seg i 1832. De døpte barn på Gonsholt i 1832, på Kleven u/Øverbø i 1834, på Sandbrekkene u/Øverbø i 1836 og i Gjerpen i 1843.

 

Barn:

Maren Kittelsdatter f. 1832

Ole Kittelsen f. 1834

Gunhild Marie Kittelsdatter f. 1836

Kristian Kittelsen f. 1843

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1859 til 1863

 

Peder Berntsen f. 1833 fra Kvisla fikk i 1858 uekte tvillinger med Pernille Knutsdatter f. 1821. Barna ble født på Bakkene. Pernille kom fra Gonsholt og døde sammen med tvillingene på Lia u/Øverbø i 1859. Han giftet seg i Siljan i 1862 med Gunhild Tostensdatter f. 1839 fra Sauherad. De døpte i 1863 et barn bosatt på Lia u/Øverbø, men flyttet senere til Gjerpen.

 

Barn:

Jacob Pedersen f. 1863

Trine Marie Pedersdatter f. 1865

 

De fikk flere barn i Gjerpen

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1882 til rundt 1890

 

Hans Hansen f. 1828 fra Bakkane u/Austad ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1851. Barnets mor var Maren Olsdatter f. 1830 fra Austad. Hans giftet seg 1. gang i Sauherad i 1851 med Anne Gudmundsdatter f. 1818. Hun kom fra Sletta u/Haugholt i Sauherad. De døpte barn bosatt i Sauherad til 1859. Anne døde i Sauherad i 1873 og Hans står som utflyttet til Gjerpen i 1875. Han giftet seg 2. gang som enkemann i 1882 i Siljan med enken på Lia u/Øverbø, overnevnte Ingeborg Andersdatter f. 1824. Hans døde på Lia i 1886. I 1900 bodde Ingeborg som enke hos Teodor Jansen på Holte. Ingeborg døde i 1905.

 

Hans Hansen og Maren Olsdatter sitt uekte barn:

Hans Jacob Hansen f. 1851

 

Hans Hansen og Anne Gudmundsdatter sine barn:

Gunhild Hansdatter f. 1852 d. 1912

Bergit Hansdatter f. 1854

Tone Hansdatter f. 1856 d. 1873

Anne Hansdatter f. 1859

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1890

 

Johannes Tidemandsen f. 1863 i Sandsvær døde i 1890 på Lia u/Øverbø.

 

Familieark