| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Vangen Gnr.17 Bnr.20

 

 

Treschow skilte i 1945 ut eiendommen Torsholt/Vangen Bnr.20 fra Torsholt/Skog Bnr.8:

Skylddelingsforretning avholt den 30.04.1945 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Vangen Bnr.20.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                      

Bnr.20 – Vangen - 0 mark 97 øre - F. M. Treschow