| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skog – Gnr.29 Bnr.11

 

 

Austad/skog – løpenummer 556a – senere Bnr.11 ble i 1866 utskilt fra Austad – løpenummer 556:

Skylddeling avholdt på Austad – løpnummer 556 den 18.10.1866, hvorved utskilt Austad/skog – løpnummer 556a – senere Bnr.11. Den gjenværende delen ble Austad – løpnummer 556b – senere Bnr.12. Tinglyst 06.11.1866

 

Skyldsetningsforretning avholdt på Austad/skog – løpnummer 556a – senere Bnr.11 den 14-15.06.1882, hvorved utskilt Austad – løpenummer 556d – senere Bnr.14. Tinglyst 02.05.1882

Skyldsetningsforretning avholdt på Austad/skog Bnr.11 den 22.08.1889, hvorved utskilt Austad/Trangedal – løpenummer 556e – senere Bnr.15. Tinglyst 12.09.1889

Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra Ole Arvesen til F W Treschow for kr. 10 500. Datert 09.10.1894, tinglyst 15.10.1894

Odelsløsingsskjøte fra F W Treschow til Kr. Lid for kr. 9900. Tinglyst 01.11.1898

Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra Hella Marie Lid f. 20.09.1870 (uskiftebev. etter Kr. Lid av 27.08.1843) til datter Olga Lid Helling f. 10.02.1897 for kr. 13 500. Datert 05.05.1952

Skjøte på Austad/skog Bnr.11 fra major Olav Helling og hustru Olga Lid Helling f. 10.02.1897 til sønnen Leif Arvid Helling f. 23.09.1928. Datert 05.05.1952 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.11 – Austad (skog) – eier/bruker Kr. Lid

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.11 – Austad (skog) - 2 mark 43 øre - Leif Arne Helling

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

Nevnt her fra 1898 til 1951

 

Kristian Andersen Lid f. 1861 fra Lid i Gjerpen giftet seg i 1893 med Hella Marie Arvesen f. 1870 fra Langerød i Gjerpen. Kristian var lærer og familien flyttet til Ø. Aker i 1887. Hella Marie kom fra Gjerpen, men hennes far Ole Arvesen kom fra Austad i Siljan og eide en del av gården. Han solgte i 1894 eiendommen Austad/skog Bnr.11 til Treschow. I 1898 kjøpte Hella Marie og hennes mann eiendommen tilbake på odelsretten. Kristian døde i Oslo i 1943. Hella Marie døde der i 1951.

 

Barn:

Anna Lid f. 1893

Olga Lid f. 1897

Asta Lid f. 1898

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1951

 

Olga Lid f. 1897 var datter av overnevnte Kristian Lid. Hun var gift med Ola Helling og arvet i 1952 eiendommen Austad/skog Bnr.11 etter sine foreldre. Hun solgte den samtidig til sin sønn Leif Arvid Helling f. 1928.

 

Se under hennes far