| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE ETTER 1814 


 

 

Kiste – Holtrønningen/Holt – Gnr.31 Bnr.19

 

Senere adresse Lakksjøveien 210

 

Holtrønningen/Holt (Begge navnene brukes) ble ryddet som en husmannsplass u/Kiste Søndre i 1818:

Den 3. juli 1818 ble det tillatt Gulbrand Johannesen "en ny plads at oprydde og bygge", som husmannsplass under Kiste Søndre.

 

Festeseddel til Niels Reiersen på plassen Holtrødningen u/Kiste Søndre. Datert 13.07.1841, tinglyst 30.08.1841

Festeseddel på plassen Holterønningen til Ole Knudsen mot føderaad til Nils Reiersens enke osv. Datert 18.07.1848, tinglyst 29.08.1848

Treschow avholdt skylddelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 559 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 559b, Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 559c, Kiste Søndre/Holtsrønningen - løpenummer 559d, Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 559e, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 559f. Den resterende delen ble Kiste Søndre - løpenummer 559a 

 

Kiste Søndre - løpenummer 560

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre - løpenummer 560 den 28.04.1869, hvorved ble utskilt Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 560b, Kiste Søndre/Daapen – løpenummer 560c, Kiste Søndre/Holtsrønningen - løpenummer 560d, Kiste Søndre/Sigrønningen - løpenummer 560e, Kiste Søndre/Teiet - løpenummer 560f. Den resterende delen ble Kiste Søndre - løpenummer 560a

 

Som vi ser her ble Holstrønningen utskilt som eget bruk i 1869. Under tellingen i 1875 nevnes den som Holterønningen løpenummer 559d, 560d med egen leilending.

 

Kiste Søndre/Holtrønningen Bnr.19 ble utskilt fra Kiste Nordre Bnr.4 i 1888:

Treschow avholdt i 1888 skylldelingsforretning på det utvidede Kiste Nordre (indmarken) løpenummer 557b – senere Bnr.4 og skilte ut blant annet ut en part som Holterønningen Bnr.19. Tinglyst 01.11.1888

 

Treschow avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre/Holtrønningen Bnr.19 den 30.06.1948, hvorved til Ragnvald Holt er utskilt eiendommen Kiste Søndre/Furulund Bnr.34.

 

 

Matrikkelen 1905

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.19 – Holterydningen – eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Kiste Søndre Gnr.31

Bnr.19 – Holterydningen - 1 mark 10 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

 

Manntall for Kiste Søndre

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1818 til 1850

 

Gunhild Nilsdatter f. 1788 fra Kiste Nordre giftet seg i 1812 med Gulbrand Johannesen f. 1784 fra Kiste Søndre. Gulbrand ryddet husmannsplassen Holtrønningen/Holt (Begge navnene brukes) u/Kiste Søndre i 1818. Han døde på Holtsrønningen i 1835. Gunhild giftet seg på nytt i 1840 med Nils Reiersen f. 1803 fra Torsholt og han overtok som fester av plassen. Nils døde på Holtsrønningen i 1846 og Gunhild døde der i 1850.

Gunhild Nilsdatter og Nils Reiersen sine barn:

Johannes Gulbrandsen f. 1814 d. 1814

Anne Helvig Gulbrandsdatter f. 1817

Johannes Gulbrandsen f. 1820 d. 1821

Marte Gulbrandsdatter f. 1821 d. 1821

Marte Gulbrandsdatter f. 1822 d. 1822

Pernille Gulbrandsdatter f. 1824 d. 1853

Knut Gulbrandsen f. 1827 d. 1849

Maren Gulbrandsdatter f. 1829 d. 1832

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1846 til 1869

 

Ole Knutsen f. 1817 fra Sølverød giftet seg 1. gang i 1846 med Pernille Gulbrandsdatter f. 1824. Hun var datter av overnevnte Gulbrand Johannesen og Gunhild Nilsdatter. De ble bosatt på Holtsrønningen og i 1848 overtok Ole feste etter sin svigermor. Svigermoren døde bosatt hos dem i 1850. Pernille døde på Holtsrønningen i 1853. Ole giftet seg på nytt i 1856 med Sibilla Nilsdatter f. 1821 fra Sikane. Familien nevnes på Holtsrønninge/Holt i 1865. Sønnen Knut reiste til Nord Amerika i 1868. Ole og Sibille reiste med 4 barn til Amerika i 1869.

 

Ole Knutsen og Pernille Gulbrandsdatter sine barn:

Knut Olsen f. 1846

Maren Karine Olsdatter f. 1850 d. 1850

Maren Karine Olsdatter f. 1851

 

Ole Knutsen og Sibilla Nilsdatter sine barn:

Pernille Olsdatter f. 1859

Nils Jacob Olsen f. 1861 d. 1866

Ole Kristian Olsen f. 1863

Edvard Olsen f. 1865

Gunder Olsen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Holtrønningen ble utskilt som eget bruk i 1869. Under tellingen i 1875 nevnes gården som Holtrønningen løpenummer 559d, 560d med egen leilending. I 1888 ble gården utskilt fra Kiste Søndre Bnr.4 som Holtrønningen Bnr.19.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1869 til 1893

 

Svend Jacobsen f. 1837 fra Kiste Nordre giftet seg i 1866 med Ingeborg Marie Jensdatter f. 1843 fra Kiste Søndre. De døpte et barn på Kiste i 1866 og et i Larvik i 1867. Holtrønningen utskilt som eget bruk i 1869. Det ble da ikke husmenn lenger, men leilendinger. Svend overtok plassen Holtrønningen u/Kiste Søndre i 1869 og familien nevnes som leilendinger på Holtrønningen løpenummer 559d, 560d i tellingen i 1875. Han døde på der i 1878. Ingeborg hadde Holtrønningen som enke fra 1885 til 1893. I 1888 ble gården utskilt som Holtrønningen Bnr.19. Ingeborg kjøpte i 1893 Moholt Bnr.22 av Treschow for kr. 3600 og flyttet dit. I 1900 og 1910 bodde hun som enke på Moholt Bnr.22. Hun bodde der med sønnen Anton og ei tjenestepike. Hun solgte i 1906 Moholt Bnr.22 til sønnen Anton. Ingeborg døde på Moholt i 1921.

 

Barn:

Jacob Anders Svendsen f. 1866 d. 1866

Jacob Anton Svendsen f. 1867 d. 1947

Hella Petrea Svendsdatter f. 1869 d. 1870

Jens Kristian Svendsen f. 1871

Hella Petrea Svendsdatter f. 1872 d. 1962

Maren Sofie Svendsdatter f. 1874 d. 1901

Anna Karoline Svendsdatter f. 1875 d. 1879

Sigvart Svendsen f. 1877 d. 1878

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1932

 

Peder Larsen f. 1850 fra Strandalen u/Moholt giftet seg i 1877 med Janette Olalia Jansdatter f. 1858. Foreldrene var ugift da hun ble født i Holla. Hennes mor kom fra Bakkane i Siljan. De døpte et barn bosatt på Strandalen i 1877. Fra 1880 til 1884 døpte de barn bosatt på Tangen u/Sortedal. Peder var forpakter på Teie u/Kiste Søndre fra 1885 til 1893. Peder var leilending Holterønningen Bn.19 u/Kiste Søndre fra 1893. I 1900 og 1910 bodde familien på Holterønningen. Sønnen Eivind overtok Holterønningen i 1923. Janette døde på der i 1925. Peder døde i 1932.

 

Barn:

Lars Johan Pedersen f. 1877 d. 1955

Ingeborg Pedersdatter f. 1880 1950

Petter Oluf Pedersen f. 1883 d. 1883

Petter Oluf Pedersen f. 1884 d. 1952

Nils Arnt Pedersen f. 1886 d. 1971

Arne Pedersen f. 1888

Hans Hjalmar Pedersen f. 1891

Nina Bertea Pedersdatter f. 1893 d. 1977

Tidemand Pedersen f. 1895 d. 1973

Eivind Pedersen f. 1897 d. 1969

Tone Sofie Pedersdatter f. 1900 d. 1990

Judith Marie Pedersdatter f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1923 til 1968 (Ellen Marie døde i 1987.)

 

Eivind Pedersen f. 1897 var sønn av overnevnte Peder Larsen. Eivind giftet seg i 1920 med Ellen Marie Pedersdatter f. 1898 fra Lardal. De døpte barn i Lardal i 1920 og 1921. Eivind overtok Holtrønningen/Holt Bnr.19 etter faren i 1923. Han skrev seg nok som Holt. Sønnen Leif overtok gården i 1963. Eivind døde i 1969. Ellen Marie døde i Siljan i 1987.

 

Barn:

Paul Holt f. 1920 d. 1991

Leif Gunvald Holt f. 1921 d. 2012

Ragnvald Holt f. 1923 d. 2002

Margit Holt f. 1931

Toralf Holt f. 1934

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1963

 

Leif Gunvald Holt f. 1921 var sønn av overnevnte Eivind Pedersen. Leif giftet seg i 1947 med Solveig Ludvigsen f. 1924 fra Moholt/Stegerønningen Østre Bnr.19. Han overtok gården Holt/Holterønningen etter sin far i 1963. Leif døde i Siljan i 2012. Solveig døde i Siljan i 2013.

 

Barn:

Lilly Synnøve Holt f. 1948

Hanne Marie Holt f. 1950

Ragnhild Holt f. 1957

 

Familieark