| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaugrødningen Gnr.32 Bnr.10

 

 

Naphaugrønningen var en husmannsplass under Moholt frem til 1869 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Naphaugrødningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10.

 

Bakken skriver om Naphaugrønningen:

Som husmannsplass ble denne gård "indhegnet og afdelt" ved festekontrakt fra grevskapet til Gullik Larsen 18. desember 1820. Gullik drev også som skomaker. Han flyttet til Neperønningen.

 

Det var en plass Rønningen som nevnes under Naphaug. Gullik sin kone kom fra denne plassen. Hennes far, Jacob Nilsen, døde der i 1787. Ut fra dette som Bakken her har funnet var Naphaugrønningen ikke den samme plassen. Den ble ”afdelt” i 1820.

 

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 563 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 563b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 563c, en del av Skautvedt løpenummer 563d. Den resterende delen ble Moholt/Naphaug løpenummer 563a.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 564 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 564b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 564c, en del av Skautvedt løpenummer 564d. Den resterende delen ble Naphaug løpenummer 564a – senere Bnr.14.

 

Moholt/Naphaugrødningen - løpenummer 563c, 564c, 566c, 567c – senere Bnr.10

Moholt/Naphaugrødningen Bnr.10 ble overført og sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.12. Tinglyst 15.07.1891

 

Naphaugrønningen ble 1891 til Naphaugrødningen Bnr.25.

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Brukere se under Naphaugrønningen Bnr.25