| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814

 


 

 

 

Tormodsrød/Rønningen Gnr.2 Bnr.3

 

Se Rønningen før 1814

 

 

Løvenskiold eide Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 – løpenummer 485 i 1814.

 

 

 

Matrikkelen 1838
Thormodsrød matrikkelnr. 156 (gammelt matrikkelnummer 157)
Løpenummer 485 - Thormodsrød - skyld 11 skinn - oppsitter Jacob Nilsen

 

 

Familien Løvenskiold solgte Tormodsrød/Rønningen Bnr.3 til Treschow i 1886:

Skjøte på, blant annet, Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 m.m. fra kammerherrinde Hedvig Løvenskiold til F W Treschow. Tingl. 01.12.1886

 

 

Matrikkelen 1905 
Tormodsrød Gnr. 2
Bnr.3 - Rydningerne - eier/bruker Treschow

 

 

Treschow skilte i 1928 ut Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6 fra Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 til Ole Tormodsrød:

Skyldelingsforretning avholdt på Tormodsrød/Rydningen Bnr.3 den 01.06.1928, hvorved Treschow til Ole J Tormodsrød er utskilt Tormodsrød/skogstykke Bnr. 6

 

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Gnr. 2 - Tormodsrød 
Bnr.3 - Rydningene - F. M. Treschow 

 

 

Manntall Tormodsrød

 

 

 

 

Bosatt her fra 1807 til etter 1818

 

Jacob Nilsen f. 1778 og Marte Olsdatter f. 1780 var leilendinger her. Jacob døde her i 1818. Marte kan ha vært her noe lenger.

 

Se Rønningen u/Tormodsrød før 1814

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1840 til etter 1846

 

Jacob Nilsen f. 1788 og Helvig Jonsdatter f. 1792 var bosatt på Nordre Sølland og døpte barn det til 1836. De kom så til Rønningen u/Tormodsrød og nevnes som leilendinger her i 1846. Det er da noe usikkert når de kom dit og hvor lenge de bodde der.

 

Se Sølland

 

 

 

Bosatt her fra 1852 til ca 1860

 

Ole Knutsen f. 1825 fra Gjerpen giftet seg i Siljan i 1852 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1825. Hun var datter av overnevnte Jacob Nilsen. De ble bosatt på Rønningen og bodde der til 1860 da de flyttet til Gjerpen. De var en tid leiledinger på Midtre Bø i Gjerpen, før de ble leilending på Ødegården u/Strømdal. Ole døde på Strømdal i 1878 og Ingeborg på Mæla i 1891.

 

Barn:

Anne Helvig Olsdatter f. 1854 d. 1855

Knut Olsen f. 1857 d. 1875

Ole Olsen f. 1859

Peder Olsen f. 1860 d. 1861

Anne Helvig Olsdatter f. 1862

Peder Olsen f. 1865 d. 1901

Jacob Olsen f. 1866

Karen Olsdatter f. 1869

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1863 til 1873

 

Isak Nilsen f. 1829 fra Toklev u/Island giftet seg 1. gang i 1863 med Marie Jonsdatter f. 1841 fra Tormodsrød. De ble bosatt som leilendinger på Rønningen. Familien flyttet til Bø i Gjerpen i 1873 og ble forpakter på Midtre Bø. Marie døde der i 1877 og Isak giftet seg 2. gang i Siljan i 1880 med Pernille Mathiasdatter f. 1831 fra Engelstad. Isak døde på Bø i Gjerpen i 1884. Ved folketellingen i 1891 var Pernille enke på Bøle i Gjerpen. Hun døde i 1921.

 

Isak Nilsen og Marie Jonsdatter sine barn:

Nils Isaksen f. 1863 d. 1930

Berte Karine Isaksdatter f. 1867

Jon Isaksen f. 1871

Hans Jacob Isaksen f. 1874

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til ca 1880

 

Arve Nilsen f. 1849 fra Hogstad Øvre giftet seg i 1872 med Maren Kristine Jacobsdatter f. 1850 fra Saga u/Tveitan. De døpte at barn på Hogstad i 1872, med ble bosatt på Rønningen u/Tormodsrød. Arve meldte flytting til Gjerpen sammen med sin kone i 1905, men de må ha flyttet tidligere. De døpte barn i Gjerpen fra 1883. De bodde den første tiden på Follaug, men fra 1892 nevnes familien på Borgestad. Arve døde på Borgestadholmen i 1907. Maren Kirstine bodde som enke hos sønnen Ole på Borgestad i 1910.

 

Barn:

Berte Marie Arvesdatter f. 1872

Nils Jacob Arvesen f. 1874

Ole Anton Arvesen f. 1877

Anne Marie Arvesdatter f. 1879

Søren Arvesen f. 1883

Sigvard Arvesen f. 1886

Mathias Arvesen f. 1889

Martha Amalie Arvesen f. 1892

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1880

 

Halvor Rønniksen f. 1838 fra Slettekollen u/Sølland giftet seg i 1875 med Anne Kristine Olsdatter f. 1853 fra Kongsberg. De ble bosatt på Årum, men nevnes på Tormodsrønningen fra 1881. Det er usikkert hvor lenge de bodde der. Plassen nevnes ikke i 1900 tellingen, så det bodde nok ikke folk her etter denne familien.

 

Barn:

Karen Gunelia Halvorsdatter f. 1875 d. 1875

Karen Gunelia Halvorsdatter f. 1876

Rasmus Halvorsen f. 1878

Olava Halvorsdatter f. 1881

Hans Martin Halvorsen f. 1884

 

Familieark