| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRORUD ETTER 1814


 

Grorud/Grorud Skole Gnr.5 Bnr.12

(Senere adresse: Grorudveien 1171)

 

Treschow skilte ut Grorud/Grorud skole Bnr.12 fra Grorud Bnr.9 til Siljan kommune:

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.9 den 09.10.1929, hvorved til Siljan kommune ble utskilt Grorud/Grorud skole Bnr.12.