| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE ETTER 1814


 

Hogstad Vestre Gnr.8 Bnr.3

 

(Senere adresse: Grorudveien 44)

 

Hogstad Vestre Bnr.3 ble utskilt fra Hogstad Nedre Bnr.2 i 1920 i forbindelse med skifte etter Peder Jacobsen Hogstad og hans kone. (Skyldelingsforretning tinglyst 24.04.1920)

 

Hogstad Vestre Bnr.3 ble overdratt deres sønn Hjalmar Pedersen for 6250 kr. (tinglyst 09.06.1920)

 

Hogstad Nedre/Aspelund Bnr.6 fra ble utskilt Hogstad Vestre Bnr.3 i 1940:

Skylldelingsforretning avholdt på Hogstad Vestre Bnr.3 den 08.08.1940, hvorved til Ragnvald Rød er utskilt Hogstad Nedre/Aspelund Bnr.6.

 

 

 

Bosatt her fra 1922

 

Hjalmar Pedersen f. 1898 var sønn av Peder Jacobsen Hogstad Nedre. Peder giftet seg i 1918 med Nelia Tormodsrød f. 1898 fra Tormodsrød. Hogstad Vestre Bnr.3 ble utskilt og overdratt Hjalmar i 1920 i forbindelse med skifte etter hans foreldre. Det ble bygd huser der i 1922. Nelia døde i 1975 og Hjalmar i 1989.

 

Barn:

Ruth Elise Hogstad f. 1919 d. 2006

Ingrid Marie Hogstad d. 1920 d. 2010

NN Hogstad d. 1923 d. 1923

Olav Hogstad f. 1924 d. 2011

Hjørdis Hogstad f. 1930

Reidar Hogstad f. 1935 d. 1983

 

Familieark