| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ETTER 1814


 

Rød/en parsell (Tvedt) Gnr.27 Bnr.6

 

Senere adresse Austadveien 363

 

Hans Martin Larsen skilte i 1945 ut eiendommen Rød/en parsell (Tvedt) Bnr.6 fra Rød/innmarken Bnr.2 og solgte den til sønnen Ingvald Rød.

Skyldelingsforretning avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 22.11.1945, hvorved til Ingvald Rød er ustkilt Rød/en parsell Bnr.6.

Skjøte på Rød/en parsell (Tvedt) Bnr.6 fra Hans Larsen Rød f. 10.08.1871 til sønnen Ingvald H Rød f. 15.02.1915 for kr. 200. Datert 13.04.1946

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.6 – Tvedt - 0 mark 04 øre - Ingvald H. Rød

 

 

Manntall for Rød

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1945

 

Ingvald Martinius Rød f. 1915 fra Rød giftet seg i 1937 med Astrid Nystad f. 1916 fra Nystad u/Serkland. Hans Martin Larsen Rød, som var far til Ingvald, skilte i 1945 ut eiendommen Rød/en parsell (Tvedt) Bnr.6 fra Rød/innmarken Bnr.2 og solgte den til Ingvald. Ingvald døde i 1999. Astrid døde i 2014.

 

Barn:

Harald Rød f. 1937

Inger Marie Rød f. 1947

 

Familieark