| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND ETTER 1814


 

Sølland/Granheim - Gnr.1 Bnr.21 og Bnr.24

 

 

 

Granheim Bnr.21 ble utskilt Treschow til Gullik Olsen Bratsberg fra Sølland Bnr.8 i 1918.

Skyldelingsforretning avholdt 22. okt 1918 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Gullik Bratsberg utskilte Sølland/Granheim Bnr.21. Tingl. 23.11.1918

Skjøte på Sølland/Granheim Bnr.21 fra Treschow til Gullik Bratsberg for kr. 250. Tingl. 29.11.1919

 

 

Granheim Bnr.24 ble utskilt av Treschow til Gullik Olsen Bratsberg fra Sølland Bnr.8 i 1921:

Skyldelingsforretning avholdt 7. sept 1921 på Sølland Bnr.8 hvorved Treschow til Gullik Olsen Bratsberg utskilte Sølland/Granheim Bnr.24. Tingl. 24.09.1921

 

Hans Nilsen kjøpte Granheim Bnr.21 på auksjon i 1924 og Sølland/Granheim Bnr.24 av Treschow i 1925. Han solgte begge plassene til Martin Ingebretsen i 1930 mot opphold i bryggerhuset:

Auksjonsskjøte (boligbankauksjon) på Sølland/Granheim Bnr.21 til Hans Nilsen for kr. 5160. Inneh. best. om at Gullik Bratsberg med familie inntil videre mot en rimelig husleie blir boende i den leilighet han nå bebor. Tingl. 30.08.1924

Skjøte på Sølland/Granheim Bnr.24 fra Treschow til Hans N Hagastuen for kr. 700 m.m. Tingl. 31.10.1925

Skjøte på Sølland/Granheim Bnr.24 (og Bnr.21) fra Hans N Hagastuen (enkemann fra 1904) til Martin Ingebretsen og hustru Aslaug for kr. 4000 med forbehold for selgeren av husvær m.m i bryggerhusbygningen. Tingl. 07.11.1930

 

Denne Hans Nilsen kan ha vært Hans Nilsen f. 1856 som nevnes på Oredalen u/Tveitan. Han ble enkemann i januar 1905?

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:
Sølland Gnr.1
Bnr.21 og
24 – Granheim - Martin Ingebretsen

 

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til 1925

 

Gullik Olsen Bratsberg f. 1881 fra Sauherad var gift med Otilie Gunhild Olsen f. 1887 fra Larvik. Hun skrev seg bare som Gunhild. De bodde i Skien i 1910 men i 1919 kjøpte Gullik gården Granheim u/Sølland Gnr.1 Bnr.21 fra Treschow. Hans Nilsen kjøpte plassen på auksjon i 1924 mot at Gullik Bratsberg og hans familie fikk bo der inntil videre. Det kom nye folk på Granheim i 1925 og da datteren Solveig Amalie ble døpt i 1926 bodde familien på Saga. Gunhild døde i Siljan i 1936 og Gullik døde der i 1951.

 

Barn:

Aslaug Bratsberg f. 1906

Signe Marie Bratsberg f. 1908 d. 1976

Gudrund Bratsberg f. 1910

Solveig Amalie Bratsberg f. 1912

Klara Gunhilde Bratsberg f. 191

Margit Alvilde Bratsberg f. 1917 d. 2005

Olav Bratsberg f. 1919

Alf Bratsberg f. 1921

Jørgen Bratsberg f. 1924

Rolf Bratsberg f. 1928 d. 1969

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1925

 

Martin Ingebretsen f. 1882 ble i 1914 utlagt som far til et uekte barn. Barnets mor var Selma Kristine Olsdatter f. 1896 fra Saga u/Tveitan. Hans oppholdsted ble da oppgitt å være Årlifoss i Lilleherred. Martin ble gift med Aslaug Hansdatter f. 1888. Hun ble født på Brånen i Bø, men foreldrene kom til Siljan og i 1900 bodde de i Oredalen. Martin og Aslaug nevnes fra 1921 i Siljan og fra 1925 på Granheim u/Sølland. Martin kjøpte i 1930 plassen Granheim Gnr.1 Bnr.21 og Bnr.24 fra Hans Nilsen. Sønnen Hans overtok Granheim i 1956. Aslaug døde i 1956 og Martin i 1964.

 

Martin Ingebretsen og Selma Kristine Olsdatter sitt uekte barn:

Marta Kristine Ingebretsen f. 1914

 

Martin Ingebretsen og Aslaug Hansdatter sine barn:

Ingvald Ingebretsen f. 1916 d. 1947

Hans Ingebretsen f. 1918

Hilda Ingebretsen f. 1921 d. 2016

Alvhild Margrete Ingebretsen f. 1925

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1956

 

Hans Ingebretsen f. 1918 var sønn av overnevnte Martin Ingebretsen Granheim. Hans ble gift med Agnes Jægtvik f. 1916 fra Hitra der hennes far var fisker. Hans overtok Granheim i 1956.

 

Se under hans far

 

 

 

Ifølge Bakken flyttet Hans og Agnes til Skien i 1969 og da overtok Mie Raklund som eier av plassen.