| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Island/Nyrydningen – Gnr.4 Bnr.30

 

 

Island/Nyrønningen Bnr.30 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1948:

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 den 01.12.1948, hvorved Knut Olsen utskilte til Anders Grini plassen Island/Nyrønningen Bnr. 30. (Gården ble da ikke solgt men Knut Olsen fikk grunnbokhjemmel og leide da plassen.)

Grunnbokhjemmel fra Knut Olsen Island f. 02.07.1888 til Anders Grinlia f. 12.07.1914 mot årlig leie kr. 20. Datert 02.02.1949

 

 

Matrikkelutkast 1950

Island Gnr.4

Island – Bnr.30 – Nyrønning - Anders Grinilia

 

 

 

 

Bosatt her fra 1949

 

Anders Grinlia f. 1914 var sønn av Hans Andersen som kom fra Gjerpen til Bonndalen u/Island. Anders giftet seg i 1941 med Kitti Olsen f. 1918. Anders overtok plassen Nyrydningen u/Island i 1949. Han døde i 2003.

 

Familieark