| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD ETTER 1814 


 

 

Austad/Riset – Gnr.29 Bnr.5 og Bnr.19

 

Senere adresse Austadveien 529

 

Se Riset før 1814

 

Austad/Riset – løpenummer 553e/554e – senere Bnr.5 ble i 1873 utskilt av Treschow som eget bruk. Før dette hadde det vært en husmannsplass under Austad.

Skylddeling avholdt på Austad - løpenummer 553 den 07.09.1873, hvorved utskilt Austad (en del av indmarken) – løpenummer 553b – senere Bnr.2 som brukes av Nils Carlsen, Austad – løpenummer 553c – senere Bnr.3 (en del av indmarken) som brukes av Jacob Nielsen, Austad/Finsrød – løpenummer 553d – senere Bnr.4, Austad (halvdelen av pladsen Riset) – løpenummer 553e – senere Bnr.5. Den gjenværende delen ble Austad/Skogen - løpenummer 553(a) – senere Bnr.1. Tinglyst 01.11.1873

 

Austad/Riset Bnr.5 ble i 1891 sammenføyd med Austad Bnr.2 og Austad Bnr.3 som Austad Bnr.3:

Austad (en del av indmarken) Bnr.2 og Austad/Riset Bnr.5 ble i 1891 sammenføyd med Austad/en del av indmarken Bnr.3. Tinglyst 15.07.1891

 

Austad /Riset Bnr.19 ble to måneder senere i 1891 utskilt fra Austad Bnr.3:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/en del av indmarken Bnr.3 den 16.06.1891, hvorved utskilt Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17, Austad Bnr.3 som Mathis Evensen bruker, Austad/Riset Bnr.19, Austad Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.19 – Riset – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.19 – Riset - 0 mark 39 øre - F. M. Treschow 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1802 til 1841 (Karen til 1855)

 

Halvor Hansen f. 1775 var sønn av Hans Halvorsen Riset. Halvor giftet seg i 1802 med Karen Jørgensdatter f. 1777 fra Gonsholt Nordre. Halvor overtok som husmann på Riset. Hans mor døde samme året som han ble gift. Halvor døde på Riset i 1841. Karen døde der i 1855.

 

Se Riset før 1814

 

 

 

Riset ble i 1873 utskilt som eget bruk, Riset Bnr.5. Brukerne ble fra den tid ikke husmenn, men leilendinger/forpaktere.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1836 til 1879

 

Jon Henriksen f. 1812 fra Skilbred giftet seg i 1836 med Anna Halvorsdatter f. 1806. Hun var datter av overnevnte Halvor Hansen. De ble bosatt på Riset. Hennes far døde i 1841 og moren i 1855. Jon og Anna overtok husmannsplassen etter dem. Jon døde på Riset i 1860. Da han døde overtok hun ansvaret for husmannsplassen. I 1865 bodde hun der med ei søster og tre barn. Anna døde på Riset i 1879.

 

Barn:

Ingeborg Kirstine Jonsdatter f. 1836

Hans Jonsen f. 1839 d. 1840

Hans Jonsen f. 1842

Knut Jonsen f. 1846 d. 1933

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Maren Kristine Jørgensdatter f. 1844 var datter av Jørgen Nilsen på Bjørndalen u/Island. Hun døde som pike på Riset i 1875.

 

Se under hennes far

 

 

 

 

Austad/Riset Bnr.5 ble i 1891 sammenføyd med Austad Bnr.2 og Austad Bnr.3 som Austad Bnr.3. Austad /Riset Bnr.19 ble to måneder senere i 1891 utsikt fra Austad Bnr.3. Dermed ble denne plassen fra den tid Riset Bnr.19.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1876 til ca 1928

 

Knut Jonsen f. 1846 var sønn av overnevnte Jon Henriksen. Knut giftet seg i 1876 med Gunhild Marie Olsdatter f. 1843 fra Teie u/Kiste. De ble bosatt på Riset der Knut overtok som leilending. Gunhild Marie døde der i 1910. I 1910 tellingen nevnes Knut som enkemann på Riset med to barn. Knut døde i 1933.

 

Barn:

John Knutsen f. 1878

Ole Knutsen f. 1882 d. 1907

Anne Knutsdatter f. 1884 d. 1969

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1928 til 1941

 

Peder Ingvald Stendalen f. 1901 var en uekte sønn av Ingeborg Emilsdatter på Tangen u/Sortedal. Hun fikk i 1901 et uekte barn der Peder Kristiansen fra Gurholt ble utlagt som barnefar. I ministerialboken kan vi lese at Peder Kristiansen under ed benektet at han var far til dette barnet. Ved dom av 26.10.1903 ble dette at han skulle være far barnet endret. Ved konfirmasjonen til Peder Ingvald i 1915 står det far ukjent. Peder Ingvald giftet seg i 1927 med Marie Hansdatter f. 1901 fra Tangen u/Sortedal. Peder Ingvald forpaktet Austad/Riset Bnr.19 til 1941. Fra 1950 var han leilending på Sikane Bnr.12. Han døde i Siljan i 1971. Marie døde i Siljan i 1982.

 

Barn:

Harald Stendalen f. 1928 d. 1989

Erling Stendalen f. 1936

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1941 til 1985

 

Karl Anton Karlsen Finsrud f. 1905 fra Løkka u/Moholt ble gift med Anna Karoline Ellefsen f. 1908 fra Økter i Luksefjell i Gjerpen. Karl Anton overtok som forpakter på Riset Bnr.19 i 1941. De nevnes der i Norske Gårdsbruk 1955. De kjøpte husene på Riset (Bnr.44) av Treschow i 1970. Karl døde på Riset i 1981. Anna solgte Riset i 1985. Hun døde i Siljan i 1993.

 

Barn:

Kjell Edgard Finsrud f. 1934 d. 1949

Marit Finsrud f. 1939

Reidun Finsrud f. 1944

 

Familieark