| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I ØVERBØ ETTER 1814


 

 

Øverbø/Granlund Gnr.19 Bnr.50

 

Senere adresse: Lardalsveien 311

 

Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans og Solve Øverbø til Albert Kiste. Albert var sønn av Syvert Anton Jensen Kiste:

Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/Skog Bnr.43 avholdt den 30.04.1936, hvorved er utskilt Øverbø/Granlund Bnr.50.

Skjøte på Øverbø/Granlund Bnr.50 fra Hans Øverbø f. 08.12.1897 og Solve Øverbø 22.10.1891 til Albert Kiste f. 1897 for kr. 200. Datert 13.01.1937.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Øverbø Gnr.19          

Bnr.50 – Granlund - 0 mark 05 øre - Albert Kiste   

 

 

Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1954 solgt fra Albert Kiste til Knut Heistad:

Skjøte på Øverbø/Granlund Bnr.50 fra Albert Kiste f. 13.07.1898 til Knut Heistad f. 15.06.1912 for kr. 12 000. Datert 05.06.1954

 

 

 

Manntall for Øverbø

 

 

 

 

Bosatt her fra 1936 til 1954

 

Albert Antonsen Kiste f. 1898 fra Kiste giftet seg med Hanna Fritzen f. 1905 i Skien. Albert kjøpte i 1926 Gurholt/Svingen Bnr.25 av sin far. Han solgte i 1932 denne plassen til Ole Øksenholt. Øverbø/Granlund Bnr.50 ble i 1936 utskilt fra Øverbø/Skog Bnr.43 og solgt fra Hans og Solve Øverbø til Albert Kiste. Albert solgte i 1954 Øverbø/Granlund Bnr.50 til Knut Heistad. Familien flyttet til Stulen i Gjerpen. Hanna døde i 1971 og Albert døde i 1992.

 

Barn:

Albert Henry Kiste f. 1929 d. 1995

Asbjørn Henry Kiste f. 1930

Inger Irene Kiste f. 1933

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1954

 

Knut Underberg Heistad f. 1912 var gift med Thea Helene Heistad f. 1919. De kjøpte Øverbø/Granlund Bnr.50 i 1954 av Albert Kiste. Thea døde i 2000 og Knut i 2003.

 

Barn:

Kåre Heistad

Karine Heistad

Birger Heistad f. 1949

 

Familieark