| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814


 

Island/Vannebo-skogsbetjentgaard – Gnr. 4 Bnr.28

 

Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28 ble skilt ut fra Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26 i 1926 og solgt til Treschow året etter:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26 den 28.09.1926, hvorved utskilt til Treschow Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28. Tingl. 30.10.1926

Skjøte på Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28 fra Vestfold Kraftselskap til Treschow for kr. 7000. Tingl. 28.09.1927