| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814


 

 

Langemyrstykke Gnr.16 Bnr.11

 

Langemyrstykke Bnr.11 ble skilt ut fra Holte Bnr.1 i 1913.

 

 

Manntall Holte

 

 

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1913 ut Langemyrstykke Bnr.11 og solgte den til Teodor Jansen Holte(plassen):

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 den 06.01.1913, tinglyst 12.02.1913, hvorved til Teodor Jensen Holte er utskilt Langemyrstykke Bnr.11.

Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 fra Kristian W Holte til Teodor J Holtepladsen for kr. 1000. Tingl. 28.12.1922

 

 

Teodor Jansen Holteplassen solgte i 1933 Langemyrstykke Bnr.11 til sønnen Johannes Teodorsen: (Se under hans far)

Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 m. f. b. fra Teodor Jansen Holtepladsen til Johannes Teodorsen for kr. 8000, hvorav løsøre kr. 1500. Av kjøpesummen henstår kr. 5072 (kjøperens 5 søskendes samlede arvelodder) med pant i dette bruk m.m. Tinglyst 11.12.1933

 

Johannes Teodorsen skilte i 1946 ut plassen Myrestad Bnr.22 fra Langemyrstykke Bnr.11

Skylldelingsforretning avholdt på Langemyrstykke Bnr.11 den 26.01.1946, hvorved er utskilt Myrestad Bnr.22.

 

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.11 - Langemyrstykket - 0 mark 04 øre - Johannes Teodorsen