| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Myren Løkken – Gnr.17 Bnr.2

 

 

Torsholt/Myren Løkken (2 jordstykker) løpenummer 523b - senere Bnr.2 ble skilt ut fra Torsholt Nordre løpenummer 523 - senere Bnr.1 i 1872:

Skylddelingsforretning avholt den 29.10.1872 på Torsholt Nordre løpenummer 523 - senere Bnr.1, hvorved utskilt Torsholt løpenummer 523b - senere Bnr.2. Tingl. 03.12.1872

 

Treschow kjøpte Torsholt av Løvenskiold i 1886:

Skjøte på Torsholt løpenummer 523b - senere Bnr.2 med flere eiendommer fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

 

 

Torsholt Bnr.2 ble i 1891 overført til (tilbake til) Torsholt Nordre Bnr.1. Tingl. 15.07.1891