| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KLØVERØD ETTER 1814


 

Kløverød/Skogen Gnr.13 Bnr.5

 

Kløverød/Skogen Bnr.5 ble i 1891 utskilt fra Kløverød Bnr.1:

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød Bnr.1 den 02.09.1891, hvorved utskilt Kløverød Bnr.4 og Kløverød/Skogen Bnr.5. Tingl. 11.09.1891

 

Kløverød/Kløvstad Bnr.9 ble i 1930 utskilt fra Kløverød/Skogen Bnr.5 til Edvard Ellefsen Kløverød:

Skylldelingsforretning avholdt på Kløverød/Skogen Bnr.5 den 23.12.1929, hvorved utskilt til Edvard Ellefsen Kløverød eiendommen Kløverød/Kløvstad Bnr.9. Tingl. 07.02.1930