| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ISLAND ETTER 1814

 


 

Seteret u/Island – Gnr.4 Bnr.7

 

Se Seteret før 1814

 

Se Spornes før 1814

 

 

 

 

Seteret og Spornes var plasser under Island. Spornes ble rundt 1814 lagt inn under Seteret. Vi ser fremover plassen nevnt som Seteret m/Spornes.

 

Island/Sæteret med Spornes Bnr. 7 – løpenummer 489g og 490g ble utskilt i 1869:

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter Treschow utskilte, blant annet, Sæteret Bnr.7 løpenummer 489g/490g.

 

Toklev Kraftanlegg Bnr.27 ble utskilt fra flere bruksnummer, blant annet Bnr.7 i 1920:

Skyldelingsforetning avholdt på Island/Sæteret med Spornes Bnr. 7 den 01.09.1920, tinglyst 25.09.1920, hvorefter Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26.

 

 

 

Manntall for Seteret

 

 

 

 

Bosatt her fra 1819 til ca 1850

 

Ole Torkelsen f. 1786 fra Sandsvær giftet seg i Siljan i 1814 med Inger Siulsdatter f. 1791 fra Toa u/Island. De overtok plassen Toa i Siljan og døpte barn der i 1814 og 1816. Fra 1819 døpte de barn bosatt på Seteret u/Island. Inger døde der i 1845. Ole nevnes som enkemann på Seteret i 1846. Sønnen Torkild overtok på Seteret etter han på samme tiden. Ole døde hos datteren Anne og hennes familie på Hogstad i 1865.

 

Barn:

Kirsten Olsdatter f. 1814 d. 1893

Dorte Olsdatter f. 1816 d. 1819

Dorte Olsdatter f. 1819 d. 1860

Torkild Olsen f. 1821 d. 1850

Anne Olsdatter f. 1824 d. 1865

Ingeborg Olsdatter f. 1826 d. 1879

Maren Olsdatter f. 1829 d. etter 1897

Sigurd Olsen f. 1831 d. 1831

Sigurd Olsen f. 1833

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1847 til ca 1862

 

Torkild Olsen f. 1821 var sønn av overnevnte Ole Torkelsen. Torkild giftet seg i Sandsvær i 1847 med Margit Anundsdatter f. 1824 fra Brekke i Sandsvær. Torkild hadde i 1846 fått feste på Seteret u/Island av Treschow. Han druknet i 1850 bosatt på Seteret. Margit giftet seg 2. gang i 1851 med Østen Østensen f. 1826 fra Skoger i Buskerud. De bodde videre på Seteret frem til de nevnes på Kollen u/Grorud i 1865. Familien reiste til Amerika i 1866.

 

Torkild Olsen og Margit Anundsdatter sine barn:

Ole Torkildsen f. 1848

Anund Torkildsen f. 1849 d. 1850

Torkild Torkildsen f. 1850

 

Østen Østensen og Margit Anundsdatter sine barn:

Berte Gurine Østensdatter f. 1852

Inger Marie Østensdatter f. 1854

Anne Østensdatter f. 1856 d. 1856

Anne Østensdatter f. 1857 f. 1858

Anne Østensdatter f. 1859 d. 1861

Anund Østensen f. 1862 d. 1862

Anund Østensen f. 1865

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1848

 

Ole Sigurdsen f. 1823 fra Lukesfjell i Gjerpen giftet seg i 1848 med Anne Olsdatter f. 1818 fra Dammyra u/Island. De døpte sitt første barn samme dagen som de giftet seg. Dette barnet ble da døpte som uekte. De bodde da på Seteret u/Island. De nevnes siden på Årum i Siljan.

 

Se Årum u/Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1862 til 1870

 

Ole Torkildsen f. 1836 fra Kolbjørnsrud i Heddal giftet seg i Gjerpen i 1860 med Gurine Olsdatter f. 1838 fra Drengen u/Bø i Gjerpen. De døpte et barn i 1760 bosatt på Drengen før de flyttet til Siljan og kom til Seteret u/Island Siljan i 1862. Hele familien dro til USA i 1870.

 

Barn:

Anne Olsdatter f. 1860

Torkild Olsen f. 1862

Ingeborg Olsdatter f. 1863

Inger Marie Olsdatter f. 1865

Olava Olsdatter f. 1867

Milla Olsdatter f. 1869

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1870 til ca 1882

 

Kristen Olsen f. 1829 fra Rønningen u/Island giftet seg 1. gang i 1852 med Ingeborg Olsdatter f. 1826. Hun var datter av overnevnte Ole Torkildsen på Seteret. De døpte barn bosatt på Rønningen frem til og med 1866. Ingeborg kom fra Seteret u/Island og de døpte barn bosatt på Seteret fra 1870. Ingeborg døde på Seteret i 1879. Kristen giftet seg 2. gang i 1880 med Maren Kristine Torsdatter f. 1846 fra Romsdalen u/Island. De bodde videre på Seteret og døpte barn bosatt der til 1882. Fra 1884 nevnes de på Romsdalen u/Island. Maren Kristine døde der i 1891. Han bodde nok der til ca 1898. I 1900 bodde Kristen på øvre Grorud med flere av sine barn. Han døde på Sølland i 1913. Han bodde nok hos sin sønn og datter, Johanne og Tomine, som nå forpaktet Jonsrød u/Sølland.

 

Kristen Olsen og Ingeborg Olsdatter sine barn:

Ole Kristensen f. 1853

Torkild Kristensen f. 1855

Inger Kristensdatter f. 1858

Sofie Kristensdatter f. 1860 d. etter 1909

Jacob Kristensen f. 1863 d. 1905

Anders Kristensen f. 1866

Ingeborg Karine Kristensdatter f. 1870 d. 1902

 

Kristen Olsen og Maren Kristine Torsdatter sine barn:

Johannes Kristensen f. 1880 d. 1934

Ingeborg Kristensdatter f. 1882 d. 1892

Tomine Olava Kristensdatter f. 1884 d. 1962

Karen Kirstine Kristensdatter f. 1887 d. 1893

Marie Karoline Kristensdatter f. 1889 d. 1892

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1875

 

Ole Kristian Eliassen f. 1840 og hans kone Agnete Wilhelmine Olsdatter f. 1853 var omstreifere. De nevnes på Setret u/Island i 1875 og døpte barn i Siljan i 1874 og 1876. De døpte barn i Brunlanes i 1881 og 1892 og i Larvik i 1894. (De kan ha fått flere barn). De bodde midlertidig hos overnevnte enken Anne Guttormsdatter på Kløverød i 1900. Ole Kristian var født i Brunlanes og Agnete på Fron i Gudbrandsdalen. I 1910 bodde familien i Tjølling.

 

Se Kløverød

 

 

 

 

Bosatt her fra 1884 til 1889

 

Gullik Nilsen f. 1840 fra Sandsvær giftet seg i Efteløt kirke i 1873 med Trine Kristine Torstensdatter f. 1850 fra Sandsvær. De kom fra Nordsetra i Sandsvær til Arneplass. I 1884 flyttet de til Lysetjern u/Island i Siljan. De døpte barn bosatt der i 1885 og 1888. De kom siden tilbake til Sandsvær og Arneplass og døpte barn bosatt der i 1891. De nevnes som brukere i Streng nedre Sandsvær i 1900 tellingen.

 

Barn:

Ingeborg Kirstine Gulliksdatter f. 1875

Nina Gulliksdatter f. 1878

Nils Gulliksen f. 1880

Torstein Gulliksen f. 1880

Anne Marie Gulliksdatter f. 1885

Janna Olava Gulliksdatter f. 1888

Gustav Gulliksen f. 1891 d. 1892

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1889 til ca 1909

 

Daniel Anundsen f. 1858 var sønn av Anund Dyresen på Dammyra u/Island. Daniel giftet seg i Gjerpen i 1884 med Anne Malene Gregoriusdatter f. 1857 fra Fjelldalen i Gjerpen. De ble bosatt på Dammyra. De fikk ifølge Bakken festeseddel på Seteret u/Island i 1889. I folketellingen i 1891 nevnes de på Seteret u/Island så det virker å stemme. Plassen Dammyra nevnes ikke i 1891. (Da de døpte barn i 1894 stod det Dammyra, men da hadde de nok flyttet.) Fra 1897 døpte da barn bosatt på Seteret u/Island. Familien flyttet til Gjerpen og i 1910 bodde familien på Mindås under Menstad. De ble selveiere på Myra u/Ballestad i Gjerpen i 1913.

 

Se Dammyra u/Island

 

 

 

Bosatt her fra ca 1909 til 1911

 

Anton Sigvart Larsen f. 1884 giftet seg i Siljan i 1903 med Hella Marie Hansdatter f. 1876 fra Grorudplassen u/Grorud. Anton Sigvart var født i Ramnes, men hans foreldre kom til Kollen u/Grorud i Siljan. De bodde en tid på Hvittingfoss og døpte barn der i 1904 og 1907. Fra 1909 døpte de barn bosatt på Seteret u/Island. De døpte et barn der og nevnes der i 1910 tellingen, men flyttet til Gjerpen og kom til Store Økter i Luksefjell i 1911. Familien flyttet til Nordre Teigen u/Mo i 1929 og Anton Sigvart døde der i 1940. Helle Marie døde i 1958. Familien skrev seg som Økter.

 

Barn:

Harald Økter f. 1904 d. 1969

Anna Økter f. 1907 d. 1993

Klara Agnete Økter f. 1909 d. 2004

Lars Økter d. 1910 d. 1977

Sverre Økter f. 1914 d. 1973

Marta Økter f. 1915 d. 1993

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1911 til ca 1930

 

Ingvald Valdemar Mikalsen f. 1890 giftet seg i Holt i Aust Agder i 1910 med Marthe Fredriksdatter Larsen f. 1888. De kom begge fra Holt. De flyttet til Siljan og overtok plassen Seteret u/Island i Siljan i 1911. De brukte plassen til ca 1930.

 

Barn:

Anna Linda Mikalsen f. 1912

Viktor Mikal Mikalsen f. 1913

Ingolf Martinius Mikalsen f. 1915

Astrid Ingerta Mikalsen f. 1916

William Johannes Mikalsen f. 1921

Sverre Mikalsen f. 1923 d. 1923

Sverre Mikalsen f. 1926

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1930 til 1946 (Ingeborg til 1948)

 

Karl Ingvald Isaksen f. 1899 fra Romsdalen giftet seg med Ingeborg Strømme Fritzen f. 1900 fra Gjerpen. Karl Ingvald og Ingeborg ble bosatt på Seteret u/Island i 1930. Da han døde på Seteret i 1946, bodde Ingeborg der i 2 år for så og flytte til Grorud. Ingeborg døde i 1994.

 

Barn:

Anna Kristine Sætre f. 1923

Gunvald Ingebret Strømme Setre f. 1925

 

Familieark

 

 

 

Husene på Seteret ble revet i 1957 og eiendommen ble siden tilplantet.