| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I AUSTAD ETTER 1814


 

 

Austad/Skovbetjentsgaarden – Gnr.29 Bnr.17

 

Senere adresse Austaveien 562

 

 

Se Austad løpenummer 553a – senere løpenummer 553b – senere Bnr.2 (Dette var skogsbetjentsgård frem til den ble utskilt som Austad/Skovbetjentsgaarden Bnr.17)

 

 

Eiendommen Austad/Skovbetjentsgaarden Bnr.17 ble utskilt i 1891:

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/en del av indmarken Bnr.3 den 16.06.1891, hvorved utskilt Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17, Austad Bnr.3 som Mathis Evensen bruker, Austad/Riset Bnr.19, Austad Bnr.18. Tinglyst 11.09.1891

 

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 den 02.09.1920, hvorved utskilt til Vestfold kraftselskap Austad/Gorningdammen Bnr.25. Tinglyst 25.09.1920

Skylldelingsforretning avholdt på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 den 11.01.1926, hvorved utskilt til Siljans kommune Austad/Skoletomten Bnr.29. Tinglyst 30.01.1926

Skjøte på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 fra Treschow til Lars Austad for kr. 11 000 med havnerett i Austad/Skogen Bnr.6 osv, osv. Datert 23.04.1931, tinglyst 01.05.1931

 

 

 

Matrikkelen 1905

Austad Gnr.29

Bnr.17 – Skogsbetjentsgaarden – eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Austad Gnr.29

Bnr.17 – Skogbetjentgården - 1 mark 06 øre - Lars Austad 

 

 

 

Manntall for Austad

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1898 til 1905

 

Erik Svendsen Frohde f. 1872 giftet seg i Siljan i 1897 med Hella Andrine Vetlesdatter f. 1873 fra Holte i Siljan. Erik kom fra Eilaugdalen i Vinje ifølge vielsen. Han var skogsbestyrer på Austad fra 1898 til 1905. De var bosatt på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 og nevnes der i 1900 tellingen. I 1910 var Erik skogfogd på Hvittingfoss bruk i Ytre Sandsvær. De skrev seg da som Frohde. De var i Sandsvær i 1910 bosatt på Vesleeng Gnr.14 Bnr.19. De døpte sitt siste barn i Siljan i 1905 og så neste barn i Sandsvær i 1906.

 

Barn:

Agnes Eriksdatter Frohde f. 1898

Sverre Eriksen Frohde f. 1899 d. 1899

Sverre Eriksen Frohde f. 1900

Ingolf Eriksen Frohde f. 1902

Vilmar Eriksen Frohde f. 1905

Håkon Eriksen Frohde f. 1906

 

Familieark

 

 

 

Trolig bosatt her i 1905

 

Gudbrand Herbrandsen f. 1881 fra Flesberg var gift med Guri Nirisdatter f. 1883 som også var fra Flesberg. Gudbrand var skogsbetjent. Døpte et barn bosatt på Austad i 1905 og bodde da trolig på Skogsbetjentgården.

 

Barn:

Gudbrand Herbrandsen f. 1905

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1905 til 1915

 

Peder Hoff Døsen f. 1867 fra Fåberg nevnes i 1900 som skogsbetjent bosatt på Skogsbetjentgården u/Island i Siljan. I 1910 giftet han seg i Gjerpen med Karoline Mathilde Sanni f. 1875 fra Sanni i Gjerpen. De nevnes under Austad i 1910. Han var skogsbestyrer på Austad fra 1905 til 1915. Han var den siste skogsbestyreren som bodde på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17.

 

Se Island/Skogsbetjentgården Bnr.18

 

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1915 til 1983

 

Lars Martinius Hansen f. 1888 fra Austad fikk forpaktningen på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 i 1915. Han giftet seg i 1918 med Jenny Margit Konstanse Vingereid f. 1897. Hun var født i Kristiania og nevnes med foreldrene på Son i 1900. Hennes far kom fra Vingerei i Bamble og henne mor kom fra Eidanger. Hun var tjenestepike på Austad da hun giftet seg. Lars kjøpte plassen Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17 av Treschow i 1931. Lars døde der i 1960. Jenny døde på Austad i 1983. Hennes barn arvet da Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17.

 

Barn:

Hans Austad f. 1919 d. 2006

Ingrid Austad f. 1921

Tor Austad f. 1923

Otto Austad f. 1926

Jørgen Austad f. 1928

Birger Austad f. 1932

Ivar Austad f. 1937 d. 1954

 

Familieark