| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE ETTER 1814

 


 

Hogstad Øvre/Skoglund Gnr.7 Bnr.13

 

(Senere adresse: Grorudveien 102)

 

Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 ble utskilt fra Hogstad Øvre Bnr.1 i 1948. Treschow eide da Hogstad Øvre Bnr.1. Treschow skjøtet året etter Skoglund Bnr.13 til Lars Fosshaug:

Skyldelingsforretning avholdt på Hogstad Øvre/skogen Bnr.1 den 09.10.1948, hvorved utskilt Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 til Lars Fosshaug og Hogstad Øvre/Sandvold Bnr.14 til Asbjørn Saga. Datert 16.10.1948  

Skjøte fra F. W. Treschow til Lars Fosshaug f. 13.12.1911 på Hogstad Øvre/Skoglund Bnr.13 for kr.250 med div forbehold. Datert 03.09.1949

 

Matrikkelutkast 1950
Hogstad øvre Gnr.7 
Bnr.13 - Skoglund - 0 mark 03 øre - Lars Fosshaug 

 

 

Bosatt her fra 1948

 

Lars Fosshaug f. 1911 giftet seg i 1942 med Margaret Tveitan f. 1920. De kjøpte Hogstad Øvre Bnr.13 (Skoglund) i 1948 og nevnes der under matrikkelen i 1950. Lars døde i 1983 og Margaret i 2011.

 

Barn:

Ragnar Fosshaug

 

Familieark