| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Gurstad – Gnr.23 Bnr.29

 

Senere adresse Austadveien 270

 

 

Treschow skilte i 1937 ut Gurholt/Gurstad Bnr.29 fra Gurholt/skog Bnr.1 og solgte den året etter til Anders Hansen Kjølnes:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt Bnr.1 den 09.06.1937, hvorved er utskilt Gurholt/Gurstad Bnr.29.

Skjøte på Gurholt/Gurstad Bnr.29 fra Treschow til Anders H Kjølnes for kr. 200 med gjerdeplikt. Datert 04.04.1938

 

Enken etter Anders Hansen Kjølnes, Ingeborg Kjølnes, overtok eiendommen Gurholt/Gurstad Bnr.29 da mannen døde. (Uskiftebevilling datert 21.04.1944)

 

Matrikkelutkast 1950

Gurholt Gnr.23

Bnr.29 – Gurstad - 0 mark 05 øre - fru Ingeborg Hansen Kjølnes 

 

Barna overtok eiendommen etter Ingeborg Kjølnes da hun døde i 1957.

De solgte den i 1958 til Einar Kløverød f. 1932.

Et av barna, Ivar Kjølnes f. 1927, kjøpte tilbake eiendommen Gurholt/Gurstad Bnr.29 fra Einar Kløverød f. 1932 i 1975.

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her 1937 til 1957

 

Anders Hansen (Kjølnes) f. 1892 fra Gurholt/Kjølnes giftet seg i 1918 med Ingeborg Arnesdatter f. 1885 fra Engelstad. Anders var født i Sauherad, men foreldre kom til Kjølnes u/Gurholt i Siljan. Han skrev seg som Kjølnes. De døpte barn på forskjellige steder i Siljan. Treschow skilte i 1937 ut Gurholt/Gurstad Bnr.29 og solgte den året etter til Anders Hansen Kjølnes. Anders døde i 1944 og Ingeborg overtok eiendommen. De Ingeborg døde i 1957 overtok barna Gurholt/Gurstad Bnr.29. De solgte den i 1958 til Einar Kløverød.

 

Barn:

Helga Hansen Kjølnes f. 1918

Hans Hansen Kjølnes f. 1920 d. 1974

Arne Kjølnes f. 1922 d. 1997

Knut Kjølnes f. 1925

Ivar Kjølnes f. 1927 d. 2016

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1957 til 1974

 

Barna overtok eiendommen etter henne da Ingeborg Arnesdatter døde i 1957. De solgte den i 1958 til Einar Kløverød f. 1932.

 

Se under hans far på Hillestad u/Kløverød

 

 

 

Nevnt her fra 1974

 

Ivar Kjølnes f. 1927 var sønn av overnevnte Anders Hansen Kjølnes. Ivar kjøpte tilbake Gurholt/Gurstad Bnr.29 fra Einar Kløverød i 1974.

 

Se under hans far