| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Stranddalen Gnr.32 Bnr.5

 

 

Stranddalen var en husmannsplass under Moholt frem til 1873 da Treschow skilte ut plassen som eget bruk, Moholt/Strandalen Bnr.5. (Lars Pedersen var nok den første på plassen og han var der fra 1846.)

 

Strandalen – løpenummer 561e, 562e – senere Bnr.5

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 562 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 562b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 562c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 562d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 562e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 562b – senere Bnr.6.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 561 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 561b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 561c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 561d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 561e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 561b – senere Bnr.1.

 

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.5 – Strandalen - eier/bruker F M Treschow

 

 

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.5 – Stranddalen - 0 mark 22 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1845 til før 1900

 

Lars Pedersen f. 1820 fra Skautvedt u/Naphaug giftet seg i 1844 med Ingeborg Reiersdatter f. 1810. Hun var enke etter Henrik Sørensen som døde på Moholt verk i 1840. De døpte et barn i 1844 bosatt på Moholt verk. Lars nevnes da som arbeider og jobbet på verket. Lars fikk bygselseddel på Stranddalen u/Moholt og døpte barn bosatt der fra 1846. De var da de første som var husmenn på denne plassen. I 1865 og 1875 bodde familien på Stranddalen under Moholt. (Stranddalen ble i 1873 utskilt som et eget bruk så fra da av ble Lars leilending ikke husmann.) Ingeborg døde på Strandalen i 1882. Lars døde på Gonsholt i 1900.

 

Barn:

Maren Heline Larsdatter f. 1844 d. 1938

Petronelle Larsdatter f. 1846

Karen Larsdatter f. 1849 d. 1849

Peder Larsen f. 1850 d. 1932

Karen Marie Larsdatter f. 1855

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1879

 

Ingeborg Tollefsdatter f. omkring 1860 bodde på Stranddalen da hun ble mor til et uekte barn i 1879. Barnefaren var Bernt Knutsen f. 1861 på Moholt verk.

 

Se under Bernt Knutsen sin far

 

 

 

Nevnt her i 1884

 

Ole Berntsen f. 1855 og Maren Olausdatter f. 1859 bodde på Stranddalen da de fikk et barn i 1884.

 

Se Stregrønningen søndre Bnr.18

 

 

 

Nevnt her i 1889

 

Anne Helvig Olsdatter f. 1832 døde som fattiglem på Stranddalen i 1889. Hun var mor til overnevnte Maren Olausdatter.

 

Se under hennes far på Teie Bnr.12 u/Kiste S

 

 

 

I tellingene i 1900 og 1910 bodde det ikke folk her.